Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85094
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Gužys, Saulius
Title: Sieros migracija kalkintuose Vakarų Lietuvos dirvožemiuose
Other Title: Sieros migracija kalkintuose Vakarų Lietuvos dirvožemiuose
Migration of sulphur in limed soils of Western Lithuania
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 23 (43) - 24 (44) (2003)
Extent: p. 157-168
Date: 2003
Keywords: Siera;Organinė žemdirbystė;Intensyvioji žemdirbystė;Dirvožemis;Kalkinimas;Drenažo vanduo;Gruntinis vanduo;Išplovimas;Balansas;Sulphur;Organic cropping system;Intensive cropping system;Soil;Liming;Drainage water;Ground water;Leaching;Balance
Abstract: Straipsnyje pateikti 1994-1998 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale kalkintame giliai glėjiško pajaurėjusio smėlingo priemolio išplautžemio (LVa-gld-w) dirvožemyje atliktų sieros migracijos ir balanso organinės-biologinės bei intensyviosios žemdirbystės sąlygomis tyrimų apibendrinti rezultatai. Dirvožemio kalkinimas, kaip cheminė melioracijos priemonė, ne tik neutralizuoja jo rūgštumą, bet ir keičia dirvožemio sieringumo režimą – sumažina jį iki 7-8 kartų. Intensyviosios žemdirbystės sąlygomis šis procesas dar paspartėja. Žemdirbystės intensyvumas neturi įtakos Ca2+ ir bendram druskų kiekiui drenažo bei gruntiniame vandenyje. Sulfatų koncentracija dirvožemio vandenyje priklauso nuo dirvožemio rūgštumo, sieringumo, mikrobiologinio aktyvumo ir žemdirbystės intensyvumo. Drenažo vanduo jautriau reaguoja į visus gamtinius ir antropogeninius ekosistemos funkcijų pokyčius, palyginti su gruntiniu. Drenažu išplautas SO42- kiekis iš esmės nulemiamas drenažo nuotėkio ir koncentracijos vandenyje. Intensyviosios žemdirbystės sąlygomis sulfatų išplaunama mažiau (18%), palyginti su organine. Nei viena tirta žemdirbystės sistema neužtikrino teigiamo sieros (S) balanso. Kad netrūktų sieros, kaip derlių limituojančio veiksnio, ir būtų užtikrintas agroekosistemoje teigiamas šio elemento balansas, sieros trąšų papildomas naudojimas – būtina racionalaus ūkininkavimo sąlyga
This paper presents the summarised results of investigations on sulphur migration and balance investigations carried out in the Minija-Skinija basin in Western Lithuania. The study object contained Bathihypogleyi-Albic Luvisols (LVa-gld-w) sandy loam, which has formed on loam soils under the conditions of organic and intensive cropping systems. The studies were performed in the period of 1994-1998. Soil liming as a means of chemical soil melioration neutralizes soil acidity and changes sulphureous regime in soil. The amount of mobile sulphur in soil is reduced even 7-8 times. This process is more evident under the conditions of intensive cropping system. Cropping intensity had no influence on the concentration of Ca2+ and total mineral content in drainage and ground water. The concentration of sulphates in soil water depends on soil acidity, sulphureous and microbiological activities of soil as well as cropping intensity. Drainage water is more susceptible to natural and anthropogenic changes in the functions of the ecosystem in comparison with ground water. The amount of SO42- leached by drainage water is mostly predetermined by drainage runoff and concentrations of those compounds in water. Smaller amounts of sulphates (18%) were leached under the conditions of intensive cropping system in comparison with the organic one. Neither organic nor intensive cropping system ensured the positive sulphur balance. In order to avoid S deficiency as a factor limiting crop productivity and to ensure the positive balance of sulphur in agroecosystems, additional usage of sulphur fertilizers is a necessary condition for rational farming
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85094
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.