Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85093
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aškinis, Simonas;Misevičienė, Stefanija
Title: Tręšimo bekraikiu mėšlu ekologiniai aspektai
Other Title: Ecological aspects of slurry application
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 23 (43) - 24 (44) (2003)
Extent: p. 177-184
Date: 2003
Keywords: Bekraikis mėšlas;Aplinkos tarša;Gruntinis vanduo;Drenažo vanduo;Slurry;Pollution of the environment;Ground water;Drainage water
Abstract: Straipsnyje tręšimas bekraikiu mėšlu vertinamas iš ekologinių pozicijų. Intensyviosios žemdirbystės sąlygomis, kai siekiant gauti kuo didesnius derlius naudojama daug trąšų, teršiamas oras, drenažo ir gruntinis vanduo. Aplinkos teršimo išvengti neįmanoma, tačiau, kiek galima, reikia mažinti. Paskleistą mėšlą būtina kuo greičiau užarti, nes praėjus valandai nuo jo paskleidimo iki užarimo išgaruoja 1%, o praėjus 12 valandų – net 13% azoto. Siekdami sumažinti maistingųjų medžiagų išplovimą į aplinką ir kuo geriau jas panaudoti, tyrimais nustatėme optimalų bekraikio mėšlo skleidimo laiką. Analizuojant šių medžiagų išplovimą pagal tai, kuriuo metų laiku tręšta, matyti, kad variante, tręštame bekraikiu mėšlu pavasarį, azoto, fosforo ir kalio išplauta mažiau negu tręštame rudenį. Iš laukelių, kuriuose atstumas tarp drenų 20 m, tręštų rudenį, išplauta 11,8% azoto, 0,4% fosforo ir 1,1% kalio (viso patekusio šių medžiagų kiekio). Iš laukelių, kurie buvo trešti pavasarį, išplauta atitinkamai 9,9, 0,2% ir 1,0%. Variante, kuriame 0,5 normos bekraikio mėšlo atiduota rudenį, o 0,5 – pavasarį, azoto išplauta 9,1% mažiau negu pirmajame variante ir 10% daugiau negu antrajame; fosforo išplauta atitinkamai 0,25% viso patekusio kiekio, t. y. 30% mažiau negu variante, tręštame rudenį, ir 12% daugiau nei variante, tręštame pavasarį. Kalio išplovimų skirtumai tarp variantų neesminiai. NPK koncentracijos drenažo vandenyje bandymų variantuose skyrėsi nedaug, tačiau mažiausios buvo variante, kuriame bekraikiu mėšlu tręšta pavasarį. Tręšiant bekraikiu mėšlu biogeninių medžiagų kiekis gruntiniame vandenyje retai būna didesnis už nustatytas normas, tačiau jų koncentracijos turi tendenciją didėti. Amoniakinio azoto (N-NH4+) koncentracija tyrimų metu priklausomai nuo trąšų normos svyravo nuo 0,2 iki 1,1 mg/l, nors foninės reikšmės retai didesnės kaip 0,2
The paper analyses the process of slurry application from ecological point of view. Under the conditions of intensive farming large rates of fertilizers are applied seeking to obtain the highest possible crop productivity. This contributes much to the pollution of drainage water, ground water and ambient air. It is impossible to avoid completely the pollution of the environment, however it is to be reduced by al possible means. Once slurry is spread on the ground, it should be immediately ploughed up in order to avoid undesirable nitrogen evaporation (during a 1-hour period between slurry application and soil tillage evaporated N amount is 1%, during a 12-hour period evaporated N amount makes up even 13%). To reduce nutrient leaching into the environment and to ensure a better nutrient usage, the studies performed with the aim to determine an optimal time for slurry application. The analysis of nutrient leaching was made considering the time of the year when slurry was applied. As the study results show, leached NPK amounts were less in the variant where slurry was applied in spring to compare with the variant where slurry was applied in autumn. In fields with drain spacing of 20 m and slurry applied in autumn the leached amounts of nitrogen, phosphorus and potassium were 11.8%, 0.4% and 1.1% respectively from total input of those elements. In fields where slurry was applied in spring leached NPK amounts were 9.9%, 0.2% and 1.1% respectively. In variant where slurry was applied in autumn and spring (0.5 rate in both seasons) leached nitrogen amount was 9.1% less than in variant 1 and 10% larger than in variant 2; leached phosphorus amount was 0.25% from total P input, i.e. 30% less than in variant where slurry was applied in autumn and 12% more than in variant where slurry was applied in spring. The differences of leached potassium amounts were insignificant among variants
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85093
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.