Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85089
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aškinis, Simonas;Misevičienė, Stefanija
Title: Gruntinio vandens kokybė skystuoju mėšlu tręšiamuose lauko sėjomainos augalų plotuose
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. , [2003] (2003)
Extent: p. 5-8
Date: 2003
Note: Tomo antraštė: 9-ojo mokslinė konferencija : 2003 m. gegužės 22, 23 d., Kaunas
Keywords: Gruntinis vanduo;Mėšlas, skystasis;Maisto medžiagos;Ground water;Slurry;Nutrients
Abstract: Straipsnyje analizuojami gruntinio vandens kokybės duomenys, gauti tręšiant lauko sėjomainos augalus skystuoju mėšlu. Tyrimai atlikti 1995-1998 m. Lietuvos vandens ūkio instituto Juodkiškio bandymų objekte.Juodkiškio bandymų lauke įrengtame gręžinyje gruntinis vanduo, palyginti su geriamojo vandens higienos normomis, pagal vidutines koncentracijas buvo geros kokybės:26 iš 31 mėginio amoniakiniam azotui nustatyti buvo labai geros kokybės, 4 - geros ir 1 - patenkinamos;nustatyti nitratiniam azotui visi mėginiai buvo geros kokybės, nes koncentracija nesiekė 10 mg/l ribos. TAčiau kai kuriais laikotarpiais nitratinio azoto koncentracija padidėdavo iki 5,5 - 5,6 mg/l. Palyginus fosfatų faktines reikšmes su leistinosiomis galima teigti, kad fosfatais gruntinis vanduo neužterštas, nes buvo iki geriamajam vandeniui leistinų ribų. Remiantis koreliaciniu ryšiu tarp gruntinio vandens lygio ir cheminių junginių koncentracijų nustatyta, kad amoniakinio azoto ir fosforo junginių koncentraciją lėmė gruntinio vandens lygio svyravimai (koreliacijos koeficientas r=0,54 ir r=0,62)
The paper deals with the analysis of ground water quality when slurry is applied on crop rotation fields. The investigations were carried out in Juodkiskis study object of the Lithuanian Institute of Water Management in 1995 - 1998. According to the average concentrations, the quality of ground water samples taken from the borehole arranged in Juodkiskis test field was good compared with hygienic rates for drinking water. Water in 26 samples out of 31 taken for the estimation of ammonia nitrogen amount was of very good quality, in 4 samples the water was of good guality and 1 sample contained water of satisfactory quality.All sanples taken for the estimation of nitrate nitrogen amount were of good guality, as nitrate -N concentration did not reach 10 mg/l in them. However nitrate-N concentration incresed to 5.5 - 5.6 mg/l in some periods. Having comparedactual phosphate concentrations with the allowable ones it may be affirmed that ground water is not polutted with phosphates as phosphate concentrations did not reach the phosphate load permissible for drinking water. Considering the correlation connection between ground water level and chemical coumpounds concentracions it was determined that ammonia nitrogen and phosphorus coumpounds concentrations were influenced by ground water level fluctuations (correlation coeficient r=0.54 and r=0.62)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85089
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.