Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85083
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Strusevičius, Zenonas;Strusevičienė, Sigita Marija
Title: Investigations on phosphorus removal in wastewater treatment facilities on a dairy farm
Other Title: Fosforo šalinimo iš nuotekų tyrimai pieno ūkio nuotekų valykloje
Investigations on phosphorus removal in wastewater treatmnt facilities on a dairy farm
Is part of: Water management engineering. , Vol. 23(45) (2003)
Extent: p. 5-13
Date: 2003
Keywords: Nuotekos;Teršalai;Fosforo frakcijos;Valymo efektyvumas;wastewater;Pollutants;Phosphorus fractions;Treatment efficiency
Abstract: Straipsnyje pateikti ūk. A.Visocko pieno ūkio (Biržų r.) nuotekų valykloje atliktų fosforo šalinimo iš nuotekų tyrimų (2000-2002 m.) rezultatai. Ūk. A.Visocko pieno ūkyje (100 melžiamų karvių), kuriame veikia šiuolaikiniai melžimo ir pieno šaldymo įrengimai, susidaro labai užterštų organiniais ir biogeniniais teršalais nuotekų, kuriose bendrojo fosforo koncentracija yra 30 mg/l, t.y. apie tris kartus didesnė negu buitinėse, didžiąją fosforo frakcijų dalį – 68,0% sudaro mineralinis fosforas; kietasis organinis fosforas sudaro 24,7%, o tirpus organinis fosforas – 7,3%. Nuotekoms tekant per trijų kamerų septiką bei smėlio ir augalų filtrą, sulaikoma daugiau nei 97% organinių teršalų, o fosforo – 58%, tame tarpe septike – 28,3%, o smėlio ir augalų filtre – 19,7%. Valant nuotekas septike (anaerobinėje aplinkoje), daugiausia sulaikoma kietosios dalies organinio fosforo – 54%. Mineralinės ir tirpios organinės fosforo dalių sumažėjimas yra neesminis. Nuotekose, išleidžiamose į aplinką po biologinio valymo smėlio ir augalų filtre (aerobinėje aplinkoje), vidutinė fosforo koncentracija – 12,6 kg/l, kurio pagrindinę dalį – 84,1 % sudaro mineralinis fosforas
The paper presents the results of the investigation on phosphorus removal from wastewater in wastewater treatment facilities arranged on A. Visockas dairy farm in Birzai district. The research was carried out in the period of 2000-2002. A. Visockas is the owner of a large up-to-date dairy farm (100 milking cows) containing modern milking and milk refrigerating equipment. Wastewater produced on the farm is saturated with large amounts of organic matter and nutrients and contains about 30 mg/l of total phosphorus load, which is about 3 times higher than in domestic wastewater. The largest proportion of phosphorus fractions (68.0%) is that of mineral phosphorus; solid organic and soluble organic phosphorus make up 24.7% and 7.3% respectively. When treating wastewater in a three-chamber septic tank and constructed wetlands with sand bed, more than 97% of organic matter and about 58% of phosphorus load are removed, from which 28.3% of phosphorus remain in a septic tank and 19.7% are retained in a constructed wetland. During the process of wastewater treatment in a septic tank (under anaerobic conditions) the largest proportion of retained phosphorus is that of solid organic one (54%). The retention of mineral and soluble organic phosphorus is insignificant. After the biological treatment in a constructed wetland with sand bed (under aerobic conditions) the average phosphorus concentration in wastewater is 12.6 kg/l, from which 84.1% is mineral phosphorus
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85083
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.