Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85081
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pauliukevičius, Henrikas
Title: AnnAGPS modelio taikymas nuotėkio charakteristikoms modeliuoti Vidurio Lietuvos sąlygomis
Other Title: AnnAGNPS modelio taikymas nuotėkio charakteristikoms modeliuoti Vidurio Lietuvos sąlygomis
Adaptation of AnnAGNPS model for the modelling of runoff charakteristics under the conditions of Middle Lithuania
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 23 (43) - 24 (44) (2003)
Extent: p. 185-192
Date: 2003
Keywords: Modeliavimas;Nuotėkio aukštis;Didžiausias debitas;Modelling;Runoff;Peak discharge
Abstract: AGNPS modelis Lietuvoje taikytas biogeninių medžiagų nuotėkiui ir koncentracijoms modeliuoti. Dabar yra sukurta ir toliau tobulinama nauja modelio versija – metinio nuotėkio modelis AnnAGNPS. Biogeninių medžiagų režimo modeliavimo tikslumas priklauso nuo to, kokiu tikslumu įvertinamas nuotėkis. Straipsnyje aptariama dviejų mažų Vidurio Lietuvos baseinų nuotėkio modeliavimo patirtis. Buvo sudaryti Vikšrupio (Šušvė, Nevėžis, baseino plotas 30,4 km2) ir Kraujupio (Nevėžis, baseino plotas 1,75 km2) baseinų modeliai. Remiantis Kraujupio baseino duomenimis, atlikta nuotėkio charakteristikų jautrumo įvedimo duomenų parametrams analizė. Nuotėkis labiausiai keičiasi priklausomai nuo nuotėkio sąlygų indekso ir dirvožemio drėgmės. Renkant ir apdorojant duomenis apie modeliuojamus baseinus, didžiausią dėmesį reikia skirti žemės naudojimo ir dirvožemio savybių analizei. Modeliuotos 1998-1999 m. nuotėkio charakteristikos. Ryšio tarp matuotų ir modeliuotų didžiausių debitų determinacijos koeficientas 0,4-0,65. Modeliuoti didžiausi debitai 1,3-1,6 karto didesni už išmatuotuosius. Modeliuotas nuotėkio aukštis 1998 m. buvo didesnis už išmatuotąjį, o 1999 m. – mažesnis
In Lithuania AGNPS model is applied for the modelling of nutrient runoff and concentrations. Currently, a new version of the model – AnnAGNPS for annual runoff modelling – is being developed. The accuracy of the modelling of nutrient regime depends on the accuracy of runoff evaluation. The paper analyses the results of the modelling of runoff of two small basins situated in the Middle Lithuania. Models of the Viksrupis (the Susve, the Nevezis, basin area 30,4 km2) and the Kraujupis (the Nevezis, basin area 1,75 km2) have been created. On the basis of the data of the Kraujupis basin, the analysis of runoff susceptibility to data parameters has been carried out. The runoff is mostly affected by the index of runoff curve numbers and soil moisture. When collecting and processing the data on modelled basins most attention should be focused on the analysis of land use and soil characteristics. The modelling of runoff characteristics of the period 1998-1999 has been performed. Determination coefficient of the connection between measured and modelled peak discharges was 0.4-0.65. Modelled peak discharges 1.3-1.6 times exceeded the measured ones. In 1998, modelled annual runoff exceeded the measured one, while in 1999 it was lower than the measured runoff
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85081
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.