Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85080
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kutra, Saulius;Berankienė, Laima
Title: Kritulių modeliavimas Šušvės baseine
Other Title: Precipitation modeling in the river Susve basin
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 22 (44), [d.] 1 (2003)
Extent: p. 30-37
Date: 2003
Keywords: Krituliai;Kritulių variacija;Kritulių modelis;Šušvės baseinas;Precipitation;Precipitation variation;Precipitation model;Basin Susve
Abstract: Darbo tikslas - išanalizuoti kritulių pasiskirstymą upės baseine ir parinkti kritulių modelį remiantis arčiausia baseino esančių dešimties meteorologijos stočių bei postų duomenimis (vidutiniai 1992 - 2002 m. krituliai). Siekiant nustatyti esminius skirtumus tarp matavimo taškų kritulių, buvo taikytas vienpusis t - testas l=0,2 rekšmingumo lygiui. apskačiuoti esminiai ri neesminiai skirtumai tarp matavimo taškų ir kiekvienam mėnesiui. Kritulių kaita matavimo taškuose įvertinta variacijos koeficientu, kintančiu nuo 1,3( Kelmė,vasaris) iki 19 (Pakruojis, gegužė). Kadangi kiekvienas kritulių matavimo taškas nevienodai nutolęs nuo baseino, taikant Tyzeno (Thiessen) poligonų metodą (priklausomai nuo kritulių matavimo vietos) baseinas suskirstytas į atitinkamus poligonus, kuriems ir taikomos remiantis matavimo postų duomenimis nustatytos kritulių kiekio ir kaitos charekteristikos. Gautas baseino padalijimas parodė, kad didžiausią baseino dalį apibūdina du taškai: Dotnuva ir Radviliškis. Mžesnės baseino dalys priskirtos Šiauliams, Kelmei, Raseiniams ir Vilainiams. Toliau nutolę Pakruojis, Panevėžys, Jonava ir Kaunas neparodo kritulių pasiskirstymo Šušvės baseine. Kritulių kiekio baseine modeliavimas buvo atliktas generuojant atsitiktinius skaičius remiantis vidutiniais matuotais krituliais ir jų variacija. Krituliai generuoti šešiems taškams, kurių duomenys gali būti taikomi ir baseinui. Generavimo rezultatai lyginti su matuotais krituliais. Lyginimas parodė, kad šiuo būdu generuojami krituliai yra tokio pat pobūdžio, kaip ir matuojamieji per paskutinį dešimtmetį (1992 - 2002 m.). Modeliuojant upės baseino nuotėkį, krituliai gali būti modeliuojami naudojantis nustatytomis matavimo taškuose kritulių kiekio ir kaitos charakteristikomis
The objective of the study was to analysis the distribution ofprecipitation in the river Susve basin as well as to select a suitable precipitation calculation model on the basis of average data collected in the period of 1992 - 2001at ten meteorological stations and posts situated nearby the basisn. Toestimate the substantias differences among precipitation measurement points, a one-wayt - test į=0.2 for significance level was applied. Essential and non-essential differences between separate prcipitation measurement points for different months were calculated as well as deviation coefficient was determined. Precipitation flucttuations at measurement points are determined by a variation coefficient. For monthly precipitation this coefficient chages within a range of 13to 119%(Pakruojis, may). Since every single precipitation measurement point is stuated at a diferent distance from the basin, applying Thiessen method the basin was divided into appropiate test grounds. As the division of the basin shows, the largest area of the basin is characterized by two main points: Dotnuva and Radviliškis. Smaller parts of the basin are under the influence of Siauliai, Kelme, Raseiniai and Vilainiai. Further situated Pakruojis, Panevezys, Jonava and Kaunas have no major impact on precipitation distrbution in the Susve basuin. The modelling for the esmination of precipitation amount in the basin was done by generating random figures, considering vaerage measured precipitation amouts and their variaton. Precipitation was generated for six points the data of which may be applied for the basin as well.Generated calculation results were compared to to measured precipitation amounts. As the comparison has shown,generated precipitation is similar in its nature to the one measured during the last decade(1992 - 2002)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85080
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.