Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85025
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Gasiūnas, Valerijus;Strusevičius, Zenonas;Steponavičius, Albertas
Title: Sąvartynų filtrato tyrimai ir poveikis aplinkai
Other Title: Investigations on landfill leachate and its impact on the environment
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 21 (43) (2002)
Extent: p. 27-34
Date: 2002
Keywords: Sąvartynai;Filtratas;Poveikis aplinkai;Landfill;Leachate;Impact on the environment
Abstract: Kiekviename rajone šiuo metu yra po kelias dešimtis legalių ir nelegalių sąvartynų. Prie sąvartynų susidaro filtrato, kuris patenka į griovius bei upelius ir juos užteršia. Filtratas yra daug daugiau užterštas nei buitinės nuotekos. Jo užterštumas priklauso nuo sąvartyno amžiaus, įrengimo technologijos, klimatinių sąlygų, pilamų atliekų sudėties. Galima išskirti 3 pagrindines sąvartynų amžiaus fazes: rūgščioji, pereinamoji ir metaninė. Fazė nustatoma pagal filtrato BDS5 ir ChDS santykį. Kai šis santykis ³0,4, – rūgščioji, kai £0,2, – metaninė. Labiausiai užterštas filtratas rūgščiosios fazės metu. Nustatyta, kad neseniai įrengto Zabieliškio sąvartyno filtrato rodikliai atitinka rūgščiosios fazės parametrus, nes BDS5 ir ChDS santykis yra 0,9. Organinis užterštumas pagal BDS7 siekia 5000-10000, o pagal ChDS – 6000-15000 mgO2/l. Bendrojo N apie 430, bendrojo P– 11 mg/l. Seniai veikiantys sąvartynai dažniausiai yra metaninėje fazėje. Nustatyta, kad tokia Babėnų ir Kairių sąvartynų būklė. Jų filtrato organinis užterštumas pagal BDS7 siekia vidutiniškai 120, o pagal ChDS – 500-1500 mgO2/l. Bendrojo N Babėnuose buvo 57,1, Kairiuose – 466,2, o bendrojo P – 1,5-3,5 mg/l. Kaimo sąvartyno filtratas užterštas nedaug, nes dėl nedidelio atliekų kiekio ir jų paskleidimo palyginti didelėje teritorijoje nuotekos pakankamai atskiedžiamos. Tirtame Josvainių sąvartyne vidutinis organinis filtrato užterštumas pagal BDS7 siekė 25, ChDS – 108 mgO2/l. Bendrojo N buvo vidutiniškai 15,3, bendrojo P – 6,5mg/l. Projektuojant valymo technologijas reikia atsižvelgti į filtrato kokybinių rodiklių kitimą laikui bėgant
At present each district contains a number of legal and illegal landfills. A leachate is formed nearby the landfills, which later gets into ditches and streams and pollutes them. The leachate, comparing to domestic wastewater, contains a much higher pollutants concentrations that are predetermined by the age and arrangement technology of a landfill itself, the composition of wastes that it contains and climatic conditions. Three principal stages of landfill development are distinguished: acid-forming, transitional and methane-forming stage. Each stage is determined considering BOD5 and COD relationship. When the relationship is 0.4, there is an acid-forming stage, when it is 0.2, the stage is determined as methane-forming one. At the acid-forming stage the leachate contains the highest pollutants concentration. It was determined that Zabieliskis landfill leachate indices correspond to those indicating the acidic stage, as BOD5 and COD relationship here is 0.9. Organic pollutants concentration here is 5000-10000 mgO2/l by BOD7 and 6000-15000 mgO2/l by COD, the amounts of total N and total P are 430 and 11 mg/l respectively. Long-functioning landfills are usually attributed to methane-forming stage. This type of landfills include those in Babenai and Kairiai. Organic pollutants concentration of their leachate is on the average 120 mgO2/l by BOD7 and 500-1500 mgO2/l by COD. Total N amount is 57.1 mg/l in Babenai and 466.2 mg/l in Kairiai, total P concentration is 1.5-3.5 mg/l in both landfills. Leachate of the landfill situated in rural area contained rather small pollutants concentrations due to small amount of wastes and large territory for their distribution, which resulted in a quite satisfying dilution of wastewater. Average organic pollutants concentration of a leachate in Josvainiai landfill reached 25 mgO2/l by BOD7 and 108 mgO2/l by COD. Total N and P amounts were on the average 15.3 and 6.5 mg/l respectively. The change of leachate qualitativ
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85025
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.