Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85022
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kutra, Saulius;Kusta, Albinas;Rutkovienė, Vida
Title: Šachtinių šulinių vandens kokybės rodiklių variacijos tyrimai
Other Title: Investigations on the change of qualitative indices of water in dug wells
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 20 (42) (2002)
Extent: p. 56-65
Date: 2002
Keywords: Šachtinis šulinys;Gruntinis vanduo;Tarša nitratais;Chloridai;Variograma;Dug well;Ground water;Pollution with nitrates;Chloride;Variogram
Abstract: Taikant geostatistinius metodus, tirta Kauno rajono Pyplių gyvenvietės šulinių tarša nitratais ir chloridais. Darbo tikslas – nustatyti, kokiu atstumu nuo šulinio žmogaus veikla gali veikti šulinio vandens kokybę. Remiantis 2000m. tyrimų duomenimis sudarytų variogramų analizė rodo, kad sąveika tarp šulinių yra iki 145 m. Per tokį atstumą nuo šulinio paprastai būna ūkiniai pastatai, įskaitant tvartus, šiltnamiai, sodai, daržai, tualetai, sąvartynai ir kiti agresyvūs taršos šaltiniai. Toliau nutolę laukai beveik neturi įtakos. Nerasta kryptinio taršos poveikio numanoma gruntinio vandens judėjimo kryptimi. Šulinių tarpusavio sąveikos chloridų koncentracijos požiūriu nenustatyta. Chloridų yra visuose šuliniuose. Kai kuriuose šuliniuose jų koncentracija didesnė, tačiau tyrimas rodo, kad tai vietinis reiškinys, nebūdingas didesnėms šulinių grupėms
Applying geostatistic methods the investigation on the pollution of dug wells with nitrates and chloride was carried out in Pypliai village (Kaunas district). The objective of the work was to determine the distance at which the human activity adversely affects the quality of water in a well. Analyzing the variograms made up on the basis of the data of the year 2000, it is noticed that the interface between two different wells exists at the distance of 142 meters. Farm buildings, including cattle sheds, also greenhouses, gardens, lavatories, dumps and other pollution-aggressive objects are usually situated from wells at the distance mentioned above. Farther situated fields almost have no influence on the quality of water in wells. No influence of the pollution on the direction of ground water motion was determined. No relation among the pollution of different wells with chloride was established. All wells are slightly polluted with chloride, some of them are polluted heavily, but the investigation has shown that this is local pollution, non-characteristic to larger groups of wells
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85022
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

24
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.