Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85008
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aksomaitienė, Ramutė;Gužys, Saulius;Petrokienė, Zita
Title: Mineralinio azoto apykaitos agroekosistemoje ryšys su jos produktyvumu ir jį nulemiančiais veiksniais
Other Title: The dependence of mineral nitrogen metabolism on agroecosystem productivity and related factors
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 23 (43) - 24 (44) (2003)
Extent: p. 69-78
Date: 2003
Keywords: Mineralinis azotas;Sėjomainos drenažas;Nuotėkis;Koncentracija;Išplovimas;Balansas;Mineral nitrogen;Crop rotations;Drainage;Runoff;Concentration;Leaching;Balance
Abstract: Straipsnyje pateikti karbonatingame, giliau glėjiškame lengvo priemolio rudžemyje atliktų mineralinio azoto migracijos skirtingo biologinio produktyvumo agroekosistemų sąlygomis tyrimų apibendrinti rezultatai. Tyrimai atlikti 1997-2002 m. Lietuvos vidurio žemumoje, LŽŪU VŪI tyrimų objekte, esančiame Lipliūnų kaime (Kėdainių r.). Produktyviausia buvo kaupiamųjų sėjomainos rotacija. Mineralinio azoto atsargos dirvožemyje išsiskyrė didele variacija erdvėje ir laike ir buvo nulemtos daugelio gamtinių bei antropogeninių veiksnių. Drenažo nuotėkio priklausomumo nuo ūkininkavimo intensyvumo nustatyti nepavyko, jis buvo nulemtas meteorologinių sąlygų ir dirvožemio hidrologinių savybių. Mineralinio azoto koncentracija drenažo vandenyje bei jo išplovimas dėl augalų biologinio produktyvumo ir tręšimo azoto trąšomis kinta y=a-bx+cx2 parabolės dėsningumu. Mažiausi mineralinio azoto išplovimo nuostoliai gaunami tada, kai azoto balansas neigiamas arba neutralus
The paper gives summarised results of the studies on mineral nitrogen migration under the conditions of agroecosystems of different biological productivity. The investigations were carried out in a study object of Water Management Institute of LUA, situated at Lipliunai village (Kedainiai district) in the Middle Lowland of Lithuania in 1997-2002. Soils prevailing in the study object are Endocalcari Endohypogleyic sandy loam cambisols (CMg-n-w-can). Row crop rotation was of the highest productivity. Mineral nitrogen content in soil was distinguished by a rather large variation in space and time and was predetermined by most natural and anthropogenic factors. No relation between drainage runoff and the intensity of agricultural activity was determined. However, the drainage runoff mostly depended on meteorological and as soil hydrological conditions. Mineral nitrogen concentration in drainage water and its leaching due to crop biological productivity and applied nitrogen fertilizers were changing in y=a-bx+cx2 regularities. The least losses of mineral nitrogen were observed when N balance was negative or neutral
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85008
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.