Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84957
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Poškus, Vacys
Title: Žolinės augalijos įtakos griovių hidrauliniam pralaidumui tyrimai
Other Title: Žolinės augalijos įtakos griovių hidrauliniam pralaidumui tyrimai
The investigations on the effects of grass cover on the hydraulic conductivity of drainage channels
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 23 (43) - 24 (44) (2003)
Extent: p. 125-131
Date: 2003
Keywords: Vaga;Užaugimas;Šiurkštumas;Pasipriešinimo koeficientas;Vidutinis greitis;Bed;Overgrowth;Roughness;Coefficient of hidraulic resistance;Average velocity
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama intensyviai sausinimo sistemų grioviuose augančios žolinės augalijos įtaka griovių hidrauliniam režimui. Tyrimai atlikti Kėdainių r. lyguminiame reljefe, mineraliniuose priemolio-priesmėlio gruntuose iškastame Graisupio griovyje, dviejuose kontroliniuose pjūviuose, esančiuose už 2,4 ir už 4,8 km nuo žiočių intensyviai dirbamuose laukuose. Baseinų plotai kontroliniuose pjūviuose 12,1 ir 5,9 km2, o pavasario potvynių didžiausi debitai 3,4 ir 1,6 m3/s. Išmatuoti skerspjūvių parametrai, žolių rodikliai ir tėkmės parametrai tekant skirtingiems debitams: po 6 atvejus kiekviename kontroliniame pjūvyje vegetacijos metu, kai vaga užaugusi, ir po 4 atvejus pavasarį, kai vaga švari. Gauta, kad užaugusioje vagoje šiurkštumas padidėja iki 21 karto, vandens gyliai būva 20-40 cm didesni ir tvenkiama dauguma drenažo žiočių. Remiantis kontroliniuose pjūviuose nustatytais vidutiniais žolių rodikliais, jų hidraulinis pasipriešinimas apskaičiuotas teoriškai pagal 4 formules, pagrįstas schema, kai žolių pasipriešinimas vertinamas kaip atskirų kliūčių visumos pasipriešinimas. Nustatyta, kad rezultatai skiriasi nuo natūrinių matavimų iki 27,3 %. Geriausiai tinka formulė, vertinanti ir žolių parametrus, ir tėkmės režimą
The studies were carried out in two control profiles of the excavated Graisupis ditch, situated at the of 2.4 and 4.8 km from the outlet in the land of intensive farming in Kedainiai district. The study object contained mineral loam/sandy-loam soils on the flat relief. The areas of catchments in control profiles were 12.1 and 5.9 km2, the largest discharges of spring floods were 3.4 and 1.6 m3/s. Cross-sectional parameters, grass characteristics and flow parameters were measured under the conditions of different discharges (6 replications in each control profile during the vegetation period and 4 replications in spring when the channel bed is clean). As the study results show, roughness coefficient of the grass-covered channel bed increased up to 21 time, water tables were observed to be 20-40 cm higher, the outlets of the drainage were flooded up. Considering the average grass indices determined in control profiles, grass hydraulic resistance was calculated according to 4 formulas based on the scheme when grass cover resistance is estimated as the total resistance of separate obstructions. The difference of 27.3 % between calculated results and natural measurements was determined. The formula estimating grass cover parameters as well as flow regime was determined to be most suitable
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84957
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.