Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/849
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bijeikienė, Vilma;Meškauskienė, Almantė
Title: Metaphor and metonymy in English for Politics (ESP) course : students’ representations and practices
Other Title: Metafora ir metonimija mokant politikos anglų kalbos: studentų požiūrio ir praktinio taikymo analizė
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : the scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (UKI), Nr. 2, 2013
Extent: p. 90-99
Date: 2013
Keywords: Specialioji anglų kalba (ESP);Politinė anglų kalba;Politinis tekstas (diskursas);Metafora;Metonimija;English for specific purpose (ESP);English for politics;Political discourse;Metaphor;Metonymy
Abstract: Išsamūs daugiakrypčiai moksliniai tyrimai politinės lingvistikos srityje atskleidė politinių tekstų ypatumus ir atvėrė plačias galimybes produktyviai pritaikyti tyrimų rezultatus specialiosios (ESP) politinės anglų kalbos studijų dalyko, kuris atitinka Bendrųjų Europos Kalbų metmenų (2001) C1/C2 lygį, mokymo procese. Pateiktas tiriamasis darbas analizuoja politinių mokslų studentų žinias ir patirtį atpažįstant, naudojant ir nagrinėjant metaforą ir metonimiją politiniuose tekstuose anglų kalba. Metodologiniu požiūriu šis tyrimas yra mažos apimties analizė, atlikta naudojantis klausimynu, kuris buvo pateiktas 55 studentams. Šiame klausimyne studentų buvo paprašyta atsakyti į klausimus pagal savo bendrąsias žinias ir supratimą apie metaforos ir metonimijos naudojimą. Vėliau buvo paprašyta atpažinti metaforinius ir metoniminius posakius politiniame tekste. Galiausiai jie turėjo išreikšti savo nuomonę apie metaforos ir metonimijos vaidmenį kuriant politinius tekstus. Rezultatai rodo, jog studentai turi gana neblogų teorinių perkeltinės kalbos žinių, susijusių būtent su metafora ir metonimija, bet jų gebėjimai analizuoti tekstą gana menki. Šią išvadą galima daryti remiantis studentų atsakymais į įsivertinimo klausimus. Ją patvirtina ir praktinės užduoties rezultatai. Iš jų paaiškėjo, kad paskaitose vertėtų daugiau dėmesio skirti lingvistinio teksto analizei. Be to, tyrimas leidžia numatyti gaires, kaip turėtų būti sudaromas specialiosios politinės anglų kalbos kursas studentams, kad atitiktų politikos analitikams ir tyrėjams keliamus reikalavimus tarptautiniu lygiu
The versatile research carried out in political linguistics has revealed the peculiarities of political texts thereby opening vast possibilities for a fruitful application of the findings to the curriculum of an ESP course of English for Politics corresponding to C1/C2 level of CEFR (2001). The present study analyses the knowledge and experience of students of political science in identifying, using and analyzing metaphor and metonymy in political discourse in the English language. Methodologically, the study is a small scale analysis carried out with the use of a questionnaire delivered to 55 students, where students are asked to answer questions with respect to their general knowledge and understanding of the use of metaphor and metonymy. They are further asked to identify metaphorical and metonymical expressions in a piece of political discourse. Finally, they are requested to express their opinion about the role of metaphor and metonymy in the creation of political texts. The results show that students demonstrate quite good theoretical knowledge of figurative language, namely metaphor and metonymy, however, their discourse analytical skills are rather poor. This conclusion can be made on the basis of students answer to the self-evaluative questions placed to them and on the basis of the given practical task
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/849/1/ISSN2335-2027_2013_N_2.PG_90-99.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/849
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.8
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.