Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84875
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Makarevičienė, Violeta;Sendžikienė, Eglė
Title: Biodyzelino, gauto naudojant sėjamųjų judrų aliejų, būvio ciklo rodikliai ir biologinis suirimas
Other Title: Life cycle parameters and biological degradation of biodiesel fuel produced by used Camelina sativa oil
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 3
Extent: p. 161-167
Date: 2012
Keywords: Riebalų rūgščių metilesteriai;Gyvavimo ciklas;Energijos veiksmingumo rodikliai;Biologinis suirimas;Fatty acid methyl esters;Life cycle;Efficiency indicator;Biological degradation
Abstract: Siekiant sumažinti neigiamą biodyzelino gamybos poveikį maisto sektoriui, būtina biodyzelino gamybai naudoti alternatyvias aliejingąsias / riebalingąsias žaliavas ar / ir atliekas. Biodyzelinui keliamus reikalavimus atitinka metilesteriai, gauti iš sėjamųjų judrų aliejaus ir atliekinių riebalų mišinių santykiu 1 : 1. Nustatyta, kad būvio ciklo energijos veiksmingumo rodiklis (R1) tiesiogiai priklau¬so nuo judrų derlingumo. Energijos kiekis, sunaudotas judrų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių (JME) gamybai, yra didesnis už iš JME išgaunamą energijos kiekį (energijos veiksmingumo rodiklis mažesnis kaip 1), todėl esant 1,6 t ha–1 ir mažesniam judrų derliui, JME negalima priskirti atsinaujinantiems degalams. Riebalų rūgščių metilesteriai, gauti iš riebalingųjų atliekų, pasižymi didesnėmis energijos veiksmingumo rodiklio vertėmis, palyginti su JME. Atliekinių riebalų rūgščių metilesterių (AME) būvio ciklo energijos veiksmingumo rodiklis R1 yra 4,94, o dvikomponenčių (JME-AME santykiu 1 : 1) degalų, kai judrų derlius 1,28 t ha–1, R1 – 1,34, o kai derlius 1,6 t ha–1, R1 – 1,5. Nustatyta, kad judrų aliejaus ir atliekinių riebalų rūgščių metilesterių mišiniai (santykiu 1 : 1) atitinka biodegalams keliamus biologinio suirimo reikalavimus, nes per 21 parą biologiškai suyra daugiau nei 90 % šių degalų
Aiming to decrease the negative impact of biodiesel fuel production on the food sector it is necessary to use the resources of oil products or waste materials. Mixtures of fatty acid methyl esters of Camelina sativa oil and waste fat in proportion of 1 : 1 meet the quality requirements for biodiesel fuel. It was determined that the value of the life cycle energy efficiency indicator (R1) of this fuel is directly proportional to the Camelina sativa productivity. Energy demand for the production of Camelina sativa oil methyl esters (JME) is higher than energy accumulated in JME (value of energy efficiency indicator is lower than 1),Aiming to decrease the negative impact of biodiesel fuel production on the food sector it is necessary to use the resources of oil products or waste materials. Mixtures of fatty acid methyl esters of Camelina sativa oil and waste fat in proportion of 1 : 1 meet the quality requirements for biodiesel fuel. It was determined that the value of the life cycle energy efficiency indicator (R1) of this fuel is directly proportional to the Camelina sativa productivity. Energy demand for the production of Camelina sativa oil methyl esters (JME) is higher than energy accumulated in JME (value of energy efficiency indicator is lower than 1), therefore when productivity of Camelina sativa seeds is equal and lower than 1.6 t/ha–1, JME could not be referred as renewable fuel. The values of the energy efficiency indicator for fatty acid methyl esters produced from waste animal fat are higher comparing with that of JME. For animal waste methyl esters (AME) the value of R1 is 4.94. For twocomponent fuel mixture (JME-AME in proportion of 1 : 1) the value of the energy efficiency indicator in case of 1.28 t/ ha–1 productivity of Camelina sativa seeds equals to 1.34, when productivity is 1.6 t/ha–1, R1 is 1.5. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84875
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.