Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84874
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonienė, Marija;Bendaravičienė, Rita
Title: Atvejo tyrimas: kompleksinio įmonės biudžeto modelio sudarymas
Other Title: Case study: integrated budgeting model of enterprises
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012, Nr. 1 (8)
Extent: p. 263-274
Date: 2012
Keywords: Biudžetas;"Vadyba už biudžetų";Veikla pagrįstas biudžetas;Laiko valdymu pagrįstas biudžetas;Budget;Beyond Budgeting;Activity-Based Budge;Time Driven Activity Based Budget;Flexible budget
Abstract: Pastaraisiais metais įmonių biudžetai yra vienas iš labiausiai kritikuojamų objektų valdymo apskaitos srityje. Mokslininkai išskiria daugybę biudžetų trūkumų ir siūlo tobulinti biudžetus arba jų atsisakyti. Paskutinių mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad imonės neketina atsisakyti biudžetų, tačiau nesinaudoja ir siūlomomis tobulesnėmis biudžetų rušimis. Tai sąlygojo poreikį išsiaiškinti, kodėl taip yra ir teikti pasiūlymus kaip būtų galima sumažinti biudžetų trūkumus. Atliekant tyrimą naudoti mokslinės literatūros analizės ir sintezės, indukcijos ir dedukcijos, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo metu nustatyta, kad siūlomi biudžetų problemų sprendimo būdai turi nemažai tūkumų. Be to, mokslininkai analizuoja tik atskiras biudžetų ru šis, neatsižvelgdami į tai, kad imonėse naudojamas keleto biudžeto rūš ių junginys. Atsižvelgiant į tai suformuotas kompleksinis biudžetų modelis, kuris apjungia dvi biudžetų rūšis: TD ABB (angl. Time Driven Activity Based Budget, toliau TD ABB) ir lankstų biudžetą. Suformuotas kompleksinis biudžeto modelis i šsprendžia daugelį biudžeto sudarymo problemų. Jis užtikrina tikslesnį planavimą ir prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, be to sudaro galimybę tiksliau įvertinti darbuotojų ir įmonės veiklos bei kontrolės efektyvumą, padeda tinkamai motyvuoti darbuotojus ir iš vengti faktinių biudžeto rodiklių klastojimo. Nustatyta, kad kompleksinis biudžetų modelis UAB „Arvi fertis“ būtų naudingas. Įdiegtas kompleksinis biudžetų modelis sudarytų galimybę tiksliau planuoti įmonės veiklą, bei pritaikyti biudžeto rodiklius prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Tai sudarytų sąlygas laiku pastebėti įmonės veiklos pokyčius ir teisingai įvertinti planinius ir faktinius įmonės veiklos rezultatus
In recent years, corporate budgets are one of the most criticized objects in management accounting. Some scientists suggest improvement budgets, and others - to abandon them. However, recent research shows that companies intend to improve their budgets, rather than abandon them. This research aim is to find out why companies don’t use the proposed budgets to solve the disadvantage of budget and to suggest how these disadvantage can be reduced. The methods employed in the research include scientific literatureanalysis and synthesis, induction and deduction, comparison, and graphic imaging. The research found that the proposed budgets problems solving methods have many weaknesses. The researchers analyze the separate budgets types, regardless of the fact that companies use combination of budget types. Integrated budget model was formed, which combines two types of budgets: Time Driven Activity Based Budget (TD ABB) and flexible budget. Integrated budget model solves many problems of budgeting. It provides a more accurate planning and adaptation to a changing environment, a more accurate assessment of employees and the company's operation and control efficiency, helps to motivate employees and to avoid budget gaming. It was found that integrated budget would be beneficial for LTD “Arvi fertis". Integrated budget model allow accurate planning and flexibility. This would allow noticing the company’s problems in time and correctly assessing performance of the company
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84874
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.