Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84872
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Juchnevičienė, Aistė;Raudonius, Steponas;Avižienytė, Dovilė;Romaneckas, Kęstutis;Bogužas, Vaclovas
Title: Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių pasėliui
Other Title: Effect of long-term reduced soil tillage and direct seeding on winter wheat crop
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 3
Extent: p. 139-150
Date: 2012
Keywords: Žieminiai kviečiai;Žemės dirbimas;Tiesioginė sėja;Šlyties pasipriešinimas;Dirvos drėgnis;Sliekų gausumas;Piktžolių gausumas;Winter wheat;Soil tillage;Direct seeding;Shear strength;Soil moisture;Abundance of earthworms;Abundance of weeds
Abstract: Siekiant įvertinti ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaką kviečių pasėliui, 2008–2010 m. atlikti ilgalaikio eksperimento tyrimai Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 1999 m. įrengtame giliau glėjiškame pasotintajame palvažemyje PLb-g4 (Endohipogleyic-Eutric Planasols – Ple-gln-w, pagal FAO), vidutinio sunkumo priemolyje ant smėlingo lengvo priemolio. Lauko eksperimento variantai: 1. Įprastinis arimas 23–25 cm gyliu. 2. Seklusis arimas 12–15 cm gyliu. 3. Gilusis purenimas (kultivavimas strėliniais noragėliais 23–25 cm gyliu). 4. Seklusis purenimas 12–15 cm gyliu. 5. Tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą (esant reikalui purkšta glifosatu). Atliekant eksperimentą taikyta tokia augalų rotacija: 1) vasariniai rapsai; 2) žieminiai kviečiai; 3) kukurūzai; 4) vasariniai miežiai.Nustatyta, kad ilgalaikė tiesioginė sėja padidina viršutinių armens sluoksnių šlyties pasipriešinimą. Nuėmus žieminių kviečių derlių, viršutiniame (0–7 cm) ir gilesniame (7–15 cm) sluoksnyje šlyties pasipriešinimas buvo esmingai (P < 0,05) didesnis, palyginti su įprastiniu žemės dirbimu. Seklaus arimo, seklaus ir gilaus purenimo esminė įtaka šlyties pasipriešinimui nenustatyta. Taikant tiesioginę sėją dirvos drėgnumas viršutiniame (0–10 cm) ir gilesniame (10–20 cm) dirvožemio armens sluoksniuose, nuėmus žieminių kviečių derlių, buvo esmingai didesnis, palyginti su įprastiniu žemės dirbimu. Kiti žemės dirbimo supaprastinimo būdai neturėjo esminės įtakos dirvos drėgniui po žieminių kviečių sėjos, pavasarį bei po derliaus nuėmimo. Supaprastintas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja skatino sliekų plitimą armenyje. [...]
Investigation to evaluate the effect of long-term reduced tillage and direct seeding on winter wheat crop took place in 2008–2010. The investigation was carried out at the Aleksandras Stulginskis University Experimental Station in a long-term field experiment, which started in 1999 in endohipogleyic planasol PLb-g4 (Endohipogleyic-Eutric Planasols – Ple-gln-w, according to FAO) in medium loam on sandy light loam. Field experiment treatments: 1. Conventional ploughing at the depth of 23–25 cm; 2. Shallow ploughing at the depth of 12–15 cm; 3. Deep loosening (cultivation with arrow-type ploughshare at the depth of 23–25 cm); 4. Shallow loosening at the depth of 12–15 cm; 5. Direct seeding in uncultivated soil (sprayed with glyphosate if necessary). Crop rotation was applied in the field experiment as follows: 1) spring oilseed rape; 2) winter wheat; 3) maize; 4) spring barley.Investigation results show that long-term direct seeding increases soil share strength in the upper soil layers. Soil share strength in the soil layer of 0–7 cm and the soil layer of 7–15 cm after winter wheat harvest was significantly (P < 0.05) higher in comparison with conventional ploughing. There was no significant influence on the soil share strength applying shallow ploughing, shallow and deep loosening. After winter wheat harvest, the soil moisture content in the upper (0–10 cm) and deeper (10–20 cm) soil layers was significantly higher when direct seeding was applied as compared with conventional tillage. Usage of other reduced tillage methods had no significant effect on the soil moisture content after winter wheat sowing at the beginning of vegetation in spring or at the harvest period. Reduced tillage and direct seeding increased earthworms population. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84872
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.