Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84834
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Paliulienė, Lina
Title: Turto įkainojimo savikaina ir tikrąja verte koncepcijų teorinė bei praktinė analizė
Other Title: Theoretical and practical analysis of the conceptions of asset valuation by methods of historical cost and fair value
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012, Nr. 1 (8)
Extent: p. 180-185
Date: 2012
Keywords: Įkainojimas;Savikaina;Tikroji vertė;Valuation;Historical cost;Fair value
Abstract: Straipsnyje ištirti finansinės apskaitos teorijoje ir praktikoje taikomi turto įkainojimo būdai, pagrįsti savikaina bei tikrąja verte, atskleisti jų privalumai ir trūkumai. Išanalizuotos įvairių autorių nuomonės, kurį turto įkainojimo budą tikslinga imonėms pasirinkti. Siekiant išanalizuoti turto įkainojimo budų įtaką įmonės finansinei buklei ir veiklos rezultatams, sukurtas imitacinis pavyzdys pagal ŽUB “N” finansinius duomenimis. Nustatyta, kad bendrovėje įlgalaikį materialųjį turtą (žemę, pastatus, žemės ūkio techniką) tikslinga įkainoti perkainota verte, o biologinį turtą - tikrąja verte, atėmus pardavimo vietos išlaidas, nes šio turto balansinė vertė skiriasi nuo rinkoje nustatytų verčių. Gauti rezultatai rodo, kad turto įkainojimas tikrosios vertės koncepcija pagrįstais metodais daro reikšmingą poveikį ŽUB “N” finansinei būklei ir veiklos rezultatams
The article analyzes the asset valuation methods of historical cost and fair value, which both are applied in accounting theory and practice. Advantages and shortcomings of both methods are revealed herein. The opinions of different authors on which method of asset valuation should be chosen by the enterprises are analyzed. Main aim of asset valuation at historical cost is to evaluate the asset by including any main expenses related to purchase and manufacturing of such asset. Fair value may be defined as an amount which the buyer is willing to pay for the product or service. Analysis of literature revealed that the authors prefer the method of fair value for valuation of asset, because real value ensures more reliable and real valuation of asset. Supporters of the method of historical cost argue that the asset assessment by real value based valuation methods is not reliable because a real price of asset may be only at the moment of sale – purchase of particular asset. In order to analyze influence of asset valuation method on an enterprise’s financial condition and result of activity, the simulation example was created by using financial data of agricultural company N. The obtained results revealed that asset valuation based on fair value conception has significant influence on the financial condition and activity result of the agricultural company N
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84834
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.