Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84819
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ramoška, Edmundas
Title: Podirvio gerinimo poveikis dirvožemio struktūrai ir vandens laidumui
Other Title: The impact of subsoil improvement on soil structure and hydraulic conductivity
Is part of: Žemdirbystė. , T. 79 (2002)
Extent: p. 30-40
Date: 2002
Keywords: Podirvis;Purenimas, gilusis;Karbonatai;Struktūra;Filtracijos koeficientas;Subsoil;Deep loosening;Carbonates;Structure;Coefficient of percolation
Abstract: Drenuojant mažai laidžius vandeniui dirvožemius, taikomos papildomos podirvio fizikines savybes gerinančios priemonės. Žinodami, kad efektyvus agromelioracijos priemonių veikimo laikas trumpas, mokslininkai siūlė įvairias dirbtines chemines ir mineralines medžiagas išpurento dirvožemio struktūrai stabilizuoti. Tyrimai daryti 1997-2002m. Pasvalio rajone sunkaus priemolio ant molio paprastame sekliai glėjiškame išplautžemyje, į išpurentą podirvį įterpiant birią dulkinę kalkinę medžiagą - skalūnų pelenus. Dviejose drenažo sistemose tirta įvairių dirvožemio struktūros frakcijų ir patvarių agregatų kiekybinė sudėtis bei jų pokyčiai laikui bėgant. Be to, tirta podirvio filtracijos koeficiento dinamika. Įvairiais tyrimų laikotarpiais 30-50 cm purentame dirvožemio sluoksnyje dirvožemio struktūringumo koeficientas nenuosekliai buvo didesnis, padaugėjo stambių ir trupininių-grūdinių frakcijų, sumažėjo bestruktūrių frakcijų. Armens struktūringumas labai pagerėjo, auginant daugiametes žoles. Purenimas įterpiant karbonatus teigiamiems vandeniui patvarios struktūros pokyčiams turėjo epizodinį pobūdį. Podirvio filtracijos koeficientas nuosekliai buvo didesnis, tarp dirvožemio drėgmės ir filtracijos koeficiento nustatyta silpna koreliacija
While draining the soil of low hydraulic conductivity, additional measures for the improvement of subsoil physical characteristics are applied. Considering a rather short effectively functioning period of agro-melioration means scientists have proposed different artificial chemical and mineral substances for the stabilization of loose soil structure. The studies were carried out in Pasvalys district during 1997-2002 in an unstable heavy-loam gley soil (Hapli-Epihypogleyic Luvisols) formed on clay. During the investigations powdery dusty lime substance – schist ash – was inserted into the loosened subsoil. In two drainage systems the research into different soil texture fractions were carried out. The quantitative composition of coarse particles, their time-related changes and the influence of subsoil filtration coefficient on their dynamics were studied as well. In a 30-50-cm loose soil layer the soil texture coefficient increased unevenly within different study periods. The amounts of coarse and crumb-grain fractions increased, while the number of non-structural fractions decreased. The soil texture of topsoil layer was significantly improved by the cultivation of perennial grass. Soil tillage by adding carbonates had an episodic effect on the positive changes in water stable soil structure. Subsoil filtration coefficient was consistently increasing. A weak correlation was determined between soil moisture and filtration coefficient
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84819
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.