Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84792
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kriaučiūnienė, Zita;Velička, Rimantas;Raudonius, Steponas
Title: The influence of crop residues type on their decomposition rate in the soil: a litterbag study
Other Title: Skirtingų augalų rūšių liekanų skaidymosi intensyvumas dirvožemyje
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.), T. 99, Nr. 3 (2012)
Extent: p. 227–236
Date: 2012
Keywords: Augalų liekanos;Skaidymasis;Cheminė sudėtis;Mikroorganizmai;Crop residues;Decomposition;Chemical composition;Micro-organisms
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti skirtingų augalų rūšių liekanų cheminės sudėties ir mikroorganizmų kiekio įtaką jų skaidymosi intensyvumui dirvožemyje. Vykdant lauko bandymą į dirvožemį buvo įterpta žieminių bei vasarinių rapsų, žieminių kviečių ir raudonųjų dobilų antžeminės dalies ir šaknų liekanos. Nustatyta, kad į dirvožemį įterptų liekanų skaidymosi intensyvumas priklausė nuo augalo ir liekanų rūšies, cheminės sudėties, o svarbiausiais rodiklis buvo C:N santykis bei lignino koncentracija. Tyrimų rezultatai parodė, kad žieminių bei vasarinių rapsų kūlenos, žieminių kviečių ir raudonųjų dobilų ražienojai intensyviausiai skaidėsi per pirmuosius 2,5 mėn. po jų įterpimo į dirvožemį. Augalų šaknys ir rapsų ražienojai intensyviau skaidėsi vėlesniais laikotarpiais (2,5–26 mėn.). Daugianarė regresinė analizė parodė, kad augalų liekanų skaidymosi intensyvumas priklauso nuo jų cheminės sudėties – C:N santykio N ir lignino koncentracijos. Skaidymosi intensyvumas nuo mikroorganizmų kiekio priklausė tik pirmaisiais skaidymosi laikotarpiais (iki 14,5 mėn.), vėlesniais laikotarpiais (14,5–26 mėn.) esminių koreliacijų nebuvo. Skirtingų grupių mikroorganizmų (mineralinį azotą asimiliuojančių, amonifikuojančių, celiuliozę skaidančių mikroorganizmų bei mikromicetų) paplitimas ant augalų liekanų priklausė nuo skaidomo substrato ir augalų liekanų inkubacijos dirvožemyje laikotarpio. Žieminių bei vasarinių rapsų kūlenos, raudonųjų dobilų ražienojai ir šaknys buvo tinkamesnis substratas tirtų grupių mikroorganizmams nei žieminių bei vasarinių rapsų ir žieminių kviečių ražienojai bei šaknys
The aim of the study was to evaluate the effect of crop residue type, chemical composition and amount of microorganisms on residue decomposition rate in the soil. Different residues types of winter and spring oilseed rape, winter wheat and red clover were incorporated into the soil in a field experiment. The decomposition rates of crop residues incorporated into the soil were found to depend on plant species, residue type, and chemical composition; the most important indicators were proved to be the C:N ratio and lignin concentration. The research findings showed that winter and spring oilseed rape threshing remains as well as stubble of winter wheat and red clover decomposed very intensively within the first 2.5 months after their incorporation into the soil. Decomposition of these crops roots and oilseed rape stubble was more intensive later on (2.5–26 months). Multiple regression analysis indicated that the decomposition rate of crop residues depended on the complex of their chemical composition: C:N ratio, N and lignin concentration. Decomposition rate correlated with the amount of micro-organisms only during the initial stages of decomposition up to 14.5 months; later on (14.5–26 months) no significant correlation was estimated. Growth of different groups of micro-organisms (mineral N assimilators, ammonificators, micromycetes, and cellulose degraders) depended on the decomposing substrate and period of crop residues incubation in the soil. Threshing remains of winter and spring rape and also stubble and roots of red clover were a more favourable substrate for growth of the investigated groups of micro-organisms than stubble and roots of winter and spring rape, and winter wheat
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/99(3)tomas/99_3_tomas_str1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

23
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.