Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84791
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas;Kazlienė, Ona
Title: Organic farming development in Lithuania after accession to the European Union and future prospects
Other Title: Ekologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą ir ateities perspektyvos
Is part of: Vadyba : mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., Nr. 1(20) (2012)
Extent: p. 129-137
Date: 2012
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Lietuva;Europos Sąjunga;Plėtra;Kompensacinės išmokos;Organic farming;Lithuania;Europe Union;Development;Compensatory payments
Abstract: Pastaruoju metu didėjant aplinkos taršai, visame pasaulyje labai domimasi ekologine žemdirbyste ir išaugintais ekologiškais maisto produktais, kurie yra natūralūs ir sveikesni, nei įprastiniu būdu užauginti, nekenkia aplinkai. Ekologinis žemės ūkis tiek ES tiek ir Lietuvoje užima ypatingą vietą, kuris pagrįstas moderniomis aplinkai palankiomis technologijomis, siekiant žmones aprūpinti saugiais ir aukštos kokybės maisto produktais. Ekologiškų produktų gamyba Lietuvoje pradėta 1993 m. kai buvo sertifikuoti devyni ūkiai, kuriems buvo suteiktas pereinamojo laikotarpio į ekologinį ūkį statusas. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą bei gerokai padidėjus mokamoms kompensacinėms išmokoms paspartėjo ir ekologinio ūkininkavimo plėtra. Ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje didėjo iki 2007 m. kaip buvo sertifikuoti 2855 ekologinės gamybos ūkiai. Po to pastebima ekologinės gamybos ūkių skaičiaus mažėjimo tendencija. 2010 m. sertifikuota 2668 ūkis, palyginti su 2007 m. ūkių skaičius sumažėjo 187 vnt. arba 7,01 proc. Visai kitos tendencijos vyko vertinant sertifikuoto ploto pokyčius. 2004 m. palyginti su 2003 m. plotas padidėjo 19666 ha arba 84,4 proc. Ekologinės gamybos ūkių plotas, skirtingai nuo ūkių skaičiaus ir toliau didėjo. 2010 m. iš viso buvo sertifikuota 149096 ha arba 21734 ha daugiau nei 2008 m. bei 14141 ha daugiau nei 2009 m. Tam įtakos turėjo pasikeitusi kompensacinių išmokų už ekologinį ūkininkavimą mokėjimo tvarka ir išmokų dydžio sumažėjimas. Ekologinių ūkių pasiskirstymas pagal jų dydį ir naudojamos žemės plotą rajonuose yra skirtingas. 2010 m. didžiausias ūkių skaičius kaip ir 2007 m. buvo Biržų, Raseinių bei Šalčininkų rajonuose.Vienuose Lietuvos rajonuose ekologinės gamybos ūkių mažėjo, kituose didėjo. Ekologinė gamyba Lietuvoje turi dideles perspektyvas
There is a worldwide growing interest in organic farming and organic food produced products. They are natural and healthier than those grown in intensive production farms, applying synthetic fertilizers and pesticides. Organic farming in the EU and Lithuania has a special place, which is based on modem environment friendly technologies in order to provide people with safe and high quality food products. Organic production in Lithuania started in 1993 when it was certified nine farms that have been granted a conversional period to organic farming status. The article presents the summarized data on organic farms number, land area, average farm size, summarizes the data of organic farms distribution in different regions of Lithuania, analysis of compensatory payments for organic production and to discuss arrangements for payment of compensatory payments, changes in crop structure analysis of organic livestock, beekeeping and fishery development in Lithuania as well as future prospects. After Lithuania's accession to the European Union and significantly increasing compensation payments accelerated development of organic farming. Number of organic farms increased in Lithuania until 2007, then 2855 organic farms has been certified. Then noticed a downward trend in the organic farms number. This was influenced by the change in compensation payments for organic fanning, the payment order and the payments decrease. Area of organic land has continued to increase, unlike the number of farms. Organic farming in Lithuania looks very promising. Compensatory payments and their size had a significant impact on organic farming development in Lithuania. The mostly grown crops were cereals and legumes for grain, as well as legumes and cereal mixtures; perennial grasses. This shows that Lithuania's organic farm is not developing organic livestock fanning, practiced mostly in organic cereals production
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84791
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.