Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84783
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mikulionienė, Sabina;Baležentienė, Ligita
Title: Effectiveness and potential usefulness of dietary supplementation with sapropel on ducklings and goslings growth and quality indices
Is part of: Veterinarija ir zootechnika. , T. 60(82) (2012)
Extent: p. 45-51
Date: 2012
Keywords: Sapropelis;Ančiukai;Žąsiukai;Virškinamumas;Priesvoris;Mėsos kokybė;Sapropel;Duckling;Gosling;Digestibility;Body gain;Meat quality
Abstract:  Sudėtinis organinio sapropelio dietos papildų poveikis buvo tiriamas norint rasti vietinį natūralų ir saugų lesalo priedą paukščių jaunikliams. Nustatytos cheminės sudėties sapropelio veiksmingumas įvertintas atsižvelgiant į ančiukų ir žąsiukų kūno masės, virškinamumo, virškinimo trakto bei mėsos kokybės rodiklius. Organinis sapropelis (pH 7,0) – perspektyvus mitybos papildas dėl pakankamo organinių medžiagų (86,5 proc.), 2,06 proc. N ir 12,70 proc. sausosios medžiagos (SM) mineralų kiekio. Nitratų (409,01 mg/kg-1) ir kenksmingų sveikatai bei aplinkai sunkiųjų metalų (1,72–10,01 mg/kg-1) kiekis neviršijo saugios normos. Septynios pakeičiamosios, trys sąlyginai pakeičiamosios (His, Tyr ir Arg) ir nepakeičiamosios (Lys, Trp, Met, Cys) aminorūgštys rodė sapropelio tinkamumą paukščių jauniklių lesalui. Ančiukų 6 proc. sapropelio mitybos priedas ir žąsiukų racionas be sapropelio (kontrolinė grupė, CG) lėmė efektyviausią lesalų konversijos normą (atitinkamai 3,62 ir 3,83). Žolės miltų pagrindu sudarytas lesalas, papildytas 9 proc. sapropelio, lėmė didžiausią kūno masę – 1931 g ir 2704 g 40 ir 50 dienų ančiukų; 1766 ir 3772 g 20 ir 60 dienų žąsiukų. 9 proc. sapropelio priedas per 50 ir 60 dienų ančiukų ir žąsiukų kūno masę padidino atitinkamai 5 proc. ir 9 proc. Ančiukų lesalas su 9 proc. sapropelio priedu lėmė geresnę lesalo asimiliacijos ir didžiausią skerdienos išeigą (66,7 proc.), 1,6 proc. viršijančią CG. Taip pat ančiukų skerdenoje nustatyta 1,7 proc. ir 1,1 proc. padaugėjusios SM ir riebalų. CG žąsiukų skerdienos kokybės rodikliai buvo geresni, nei 4 eksperimentinės grupės ančiukų, gavusių 9 proc. sapropelio priedo. Veikiausiai dėl didesnio maisto medžiagų poreikio kūno augimui
The effectiveness of complex diet supplementation with organic sapropel was assayed in order to find natural, safe and native feed for young poultry. Sapropel effectiveness of appointed chemical composition was evaluated considering body mass, digestibility, development of the digestive tract and meat quality indices of duckling and gosling. Organic sapropel (pH 7.0) seems to be perspective for diet supplement due to sufficient content of organic material (86.5%), 2.06% N and 12.70% minerals in dry material (DM). Rates of nitrate (409.01 mg kg-1) and noxious for health and environment heavy metals (1.72–10.01 mg kg-1) did not exceed safety quotas. 7 essential, 3 conditionally essential (His, Tyr and Arg) and limiting (Lys, Trp, Met, Cys) amino acids proved the sapropel suitability for young poultry feeding. Ducklings diet supplemented with 6% of sapropel and goslings not supplemented with it (control group, CG) resulted in the most effective feed conversion rate (3.62 and 3.83 respectively). Meal-based diet supplemented with 9% of sapropel resulted in the highest body mass: 1931 and 2704 g of 40 and 50 days ducklings; 1766 and 3772 g of 20 and 60 days goslings respectively. 9% sapropel supplementation increased body mass of 50 days ducklings and 60 days goslings by 5% and 9% points respectively. Ducklings diet supplemented with 9% sapropel caused better feed assimilation with the highest meat yield (66.7%) exceeding CG by 1.6%. Also 1.7% and 1.1% increase of DM and fat, respectively, in duckling carcass meat were observed. However, the meat quality indices of goslings occurred to be better of CG than those of the 4th experimental group supplemented with 9% of sapropel; possibly due to larger body–build and nutritious needs than that of ducklings
Internet: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2012/60/pdf/mikulioniene.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.