Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/847
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Cotrău, Diana Roxana
Title: Constructing cross-cultural identities in higher education : native and immersion students at Babeș-Bolyai University, Romania
Other Title: Tarpkultūrinio identiteto formavimas aukštajame moksle : gimtakalbių ir užsienio studentų atvejo analizė Rumunijos Babeș-Bolyai universitete
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2013, nr. 2, p. 60-75
Date: 2013
Keywords: Gimtakalbiai ir užsienio studentai;Kuriamas identitetas;Dalyvių kategorizacija;Priimtina / nepriimtina kategorizacija;Svarbus kalbos elementas;Kalbos kodų kaita;Native and immersion students;Situated identities;Membership categorization;Accepting and rejecting categorization;Marked linguistic items;Code switching
Abstract: Straipsnyje tyrinėjamas kultūrinio identiteto formavimas akademinėje aplinkoje per tam tikrą pasirinktą veiklą, t. y. diskusijas, vykstančias interaktyvių paskaitų metu daugiakultūrėje auditorijoje. Iš įvairių Babeș-Bolyai universiteto akademinės veiklos pavyzdžių gausos analizei pasirinkti du atvejai, kuriuose vartojamos dvi kalbų grupės: pirmoji grupė – tyrimo dalyvių gimtosios kalbos, antroji grupė – paskaitose vartojamos mokymosi proceso kalbos. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip (tarp)kultūrinis identitetas gali būti kuriamas, nuolatos derinamas ir stiprinamas daugiakalbiuose akademiniuose kontekstuose. Kartu analizuojama, kaip dalyvių sąmoningas ar netyčinis tendencingumas paveikia diskursinių strategijų pasirinkimą kuriant kalbinę bendruomenę. Tyrimas iš esmės grindžiamas kultūrinės sociolingvistikos metodologija, bet naudojami ir pokalbio analizės bei dalyvių kategorizacijos teorijų elementai. Skiriamos dvi dalyvių grupės: studentai, atvykę iš užsienio šalių, bei studentai iš Rumunijos. Analizuota pirmosios grupės paskaita vyko rumunų kalba, antrosios grupės – prancūzų kalba. Empirinė analizė parodė, kad pirmajai grupei būdingas ad hoc kuriamas identitetas, o antroji grupė identitetui formuoti dažniau naudoja kalbos kodų kaitos strategiją. Taip pat atskleista, kaip kolektyvinis arba grupės identitetas kuriamas akademiniame diskurse. Nors pagrindinis kolektyvinio identiteto formavimosi bruožas – lankstumas ir kintamumas, jo procese sukuriami ir tam tikri ryšiai tarp įvairių tautybių dalyvių, kurie neapsunkina sklandaus akademinio diskurso naudojimo bei akademinių tikslų įgyvendinimo. Galiausiai daugiakultūrė akademinė aplinka praturtina studentus žiniomis ir informacija bei suteikia papildomų aspektų jų identitetui.
This paper aims to investigate whether and how cultural identities are created in the academic milieu, through a particularly focal activity, namely discussions in interactive lectures in a micro-multicultural situation. From a range of academic study activities carried out at Babeș-Bolyai University in Romania two particular instances have been focused on involving two sets of relevant languages: the mother tongues of the participants and the target language of the lectures, with the intention of finding out whether and how (cross-) cultural identities may be built, negotiated and reinforced in multilingual academic contexts, and whether the deliberate intentions or alternately unconscious tendencies of the speakers at creating a community of practice are of consequence as regards the discursive strategies deployed. While our perspective is mainly that of cultural sociolinguistics, we have rallied elements of Conversational Analysis we deemed pertinent to our study. Our analytical study has managed to establish how collective or group identities emerge in academic discourse, and while their main characteristic is fluidity in the process of their nascence they generate definite bonding within the mixed ethnic participants with no encumbrance to the flow of the academic discourse and objectives. If anything, the students involved come out enriched with knowledge, information and an extra and valid identity.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/847
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/847
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.