Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84658
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Čepulienė, Rita;Marcinkevičienė, Aušra;Pupalienė, Rita;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas;Bieliauskaitė, Rūta
Title: Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui
Other Title: Allelopathic effects of aqueous extracts of oilseed rape residues on spring barley germination and growth
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 1
Extent: p. 36-44
Date: 2012
Keywords: Alelopatija;Rapsai;Vasariniai miežiai;Liekanos;Vandeninės i štraukos;Optinis tankis;Allelopathy;Oilseed rape;Spring barley;Residues;Aqueous extracts;Optical density
Abstract: Tyrimai atlikti 2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties laboratorijoje. Tyrimų tikslas - nustatyti ir įvertinti žieminių ir vasarinių rapsų liekanų (kūlenų, ražienojų ir šaknų) vandeninių ištraukų alelopatinę įtaką vasarinių miežių dygimui bei augimui. Eksperimento variantai: A veiksnys - rapsų liekanos: 1) žieminių rapsų kūlenos; 2) žieminių rapsų ražienojai; 3) žieminių rapsų šaknys; 4) vasarinių rapsų kūlenos; 5) vasarinių rapsų ražienojai; 6) vasarinių rapsų šaknys. B veiksnys - vandeninių ištraukų koncentracijos: 1) distiliuotas vanduo; 2) 1 : 6250 (rapsų liekanų ir vandens santykis); 3) 1 : 1250; 4) 1 : 250; 5) 1 : 50; 6) 1 : 10. Žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdai daiginti ant filtrinio popieriaus, sudrėkinto paruoštų koncentracijų vandeninėmis ištraukomis, Petri lėkštelėse, klimatinėje kameroje. Visų koncentracijų rapsų liekanų vandeninės ištraukos (1 : >10), palyginti su distiliuotu vandeniu, slopino vasarinių miežių (nuo 13,6 iki 28,6 % vnt.) dygimą. Miežių daigelių (nuo 14,4 iki 16,4 %) ir šaknelių augimas (nuo 14,2 iki 19,2 %), palyginti su distiliuotu vandeniu, buvo stimuliuojamas veikiant visų rapsų liekanų stipresnių koncentracijų (1 : 250 ir 1 : 50) vandeninėmis ištraukomis. Vertinant rapsų liekanų įtaką miežių dygimui nustatyta, kad vasarinių miežių dygimą stimuliavo žieminių rapsų ražienojai bei vasarinių rapsų šaknys, o daigelių ir šaknelių augimą - vasarinių rapsų kūlenos bei ražieno-jai. Žieminių rapsų kūlenų vandeninių ištraukų optinis tankis nustatytas didžiausias, vasarinių rapsų šaknų vandeninių ištraukų - mažiausias. Visų rapsų liekanų 1 : 10 koncentracijos vandeninės ištraukos optinis tankis nustatytas nuo 4,0 iki 12,4 karto didesnis, palyginti su kitų koncentracijų vandeninėmis ištraukomis
Experiments were conducted in the laboratory of the Aleksandras Stulginskis University Experimental Station in 2011. The aim of our investigations was to evaluate the allelopathic effect of aqueous extracts of winter and spring oilseed rape residues (threshing remains, stubble and roots) on spring barley germination and growth. Treatments of the investigations: Factor A - oilseed rape residues: 1) threshing remains of winter oilseed rape, 2) stubble of winter oilseed rape, 3) roots of winter oilseed rape, 4) threshing remains of spring oilseed rape, 5) stubble of spring oilseed rape, 6) roots of spring oilseed rape; Factor B - concentrations of aqueous extracts: 1) distilled wa-ter, 2) 1 : 6 250 (ratio of oilseed rape residues and water), 3) 1 : 1 250, 4) 1 : 250, 5) 1 : 50, 6) 1 : 10. Spring barley was grown on filter paper moistened with the prepared aqueous extracts in Petri dishes, in a climate chamber. All concentrations of aqueous extracts of oilseed rape residues (1 :> 10), as compared with distilled water, inhibited germination of spring barley (from 13.6 to 28.6 percentage units). The growth of shoots and roots of spring barley was stimulated accordingly from 14.4 to 16.4% and from 14.2 to 19.2% under the effect of higher concentrations (1 : 250 and 1 : 50) of all oilseed rape residues aqueous extracts. Evaluation of the influence of oilseed rape residues on spring barley ger-mination showed that the germination of spring barley was stimulated by the stubble of winter oilseed rape and roots of spring oilseed rape. The threshing remains and stubble of spring oilseed rape stimulated growth of spring barley shoots and roots. The highest optical density was obtained for aque-ous extracts of winter oilseed rape threshing remains, the lowest - for those of spring oilseed rape roots
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Velicka.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.