Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84656
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Gargasas, Audrius;Mūgienė, Indra
Title: Koncentrinės diversifikacijos strategijos taikymas grūdus superkančiose įmonėse
Other Title: Aplication of concentric diversification strategy in enterprise engaged in purchase of cereal production
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, T. 33, Nr. 4
Extent: p. 44-50
Date: 2012
Keywords: Diversifikuotas augimas;Grūdinių kultūrų derlius;Koncentrinės diversifikacijos strategija;Diversified growth;Cereal production;Concentric diversification strategy
Abstract: Strateginis verslo įmonės valdymas – nuolatinis, dinamiškas ir nuoseklus procesas, leidžiantis parengti ir įgyvendinti įmonės veiklos strategijas – sprendimų visumą, apibrėžiančią svarbiausius tikslus ateityje bei veiksmus tiems tikslams pasiekti. Verslo įmonės, siekiančios ilgalaikės sėkmės ir konkurencinio pranašumo rinkoje, kaip vieną iš galimų strateginių alternatyvų dažnai taiko diversifikaciją. Ši galimybė teoriniu aspektu nagrinėta gana plačiai, tačiau koncentrinės diversifikacijos strategijos taikymo galimybės grūdus superkančiose įmonėse moksliniuose darbuose plačiau aprašytos nebuvo. Tyrimo tikslas – išnagrinėjus diversifikuoto augimo strategijos taikymo žemės ūkio produkciją superkančiose įmonėse teorinius aspektus ir grūdus superkančių įmonių veiklos ypatumus, pateikti rekomendacijas koncentrinės diversifikacijos taikymui grūdus superkančiose įmonėse bei šios strategijos taikymo pavyzdį. Tyrimo metodika. Siekiant surinkti objektyvią informaciją apie grūdus superkančių įmonių veiklos ypatumus, buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūrizuotas interviu su 6 šioje srityje dirbančių įmonių atstovais. Straipsnyje pateiktas koncentrinės diversifikacijos pritaikymo grūdus superkančiose įmonėse pavyzdys, pateikiant vieną iš galimybių – pagrindines supirkimo ir saugojimo veiklas papildyti pardavimo ir siuntų formavimo veiklomis. Išskirti paprastosios ir išplėstinės koncentrinės diversifikacijos sąvokos apibūdinimai, pritaikyti grūdinių kultūrų derlių superkančioms įmonėms
Strategic business management is continuous, dynamic and sequential process, that allows to enterprises to develop and implement the business strategy – the decisions integrity that’s defining the key objectives for the future and the steps to achieve those objectives. While seeking for a long-term success and competitive advantage in the market enterprises as one of the possible strategic alternatives quite often use a diversification. In theoretical aspect this option was examined quite widely, but possibility to apply concentric diversification strategy to cereal production purchasing enterprises was not examined in scientific works. The aim of the research is to exam theoretical aspects of diversified growth strategy and operating characteristics in agricultural production purchasing companies and to reveal concentric diversification strategy application possibilities in cereal production purchasing enterprises. Research methodology: the was carried out a qualitative research – semi-structured interview with six representatives of enterprises working in the field of cereal production purchasing in order to collect objective information about operating characteristics of enterprises. The article revealed concentric diversification adaptation opportunities in cereal production purchasing enterprises by providing a concrete example
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/169
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/169
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.