Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84652
Type of publication: research article
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Rasa
Title: Discontinuity between entrepreneurship development and social capital in rural areas
Other Title: Verslumo raidos ir socialinio kapitalo kaimo vietovėse netolygumai
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 3(32)
Extent: p. 130-139
Date: 2012
Keywords: Netolygumai;Verslumas;Verslumo veiksnys;Verslumo pokyčiai;Verslinė orientacija;Kaimo verslas;Socialinis kapitalas;Discontinuity;Entrepreneurship;Entrepreneurship determinant;Entrepreneurship development;Entrepreneurial orientation;Rural business;Social capital
Abstract: Išsami teorinė verslumo kintamųjų apžvalga atskleidžia verslumo proceso ir verslumo orientacijos sąveiką ir poveikį verslumo rezultatams, kurie kinta priklausomai nuo verslinio aktyvumo ir kaimo vietovėse ribotų socialinio kapitalo ir verslumo šaltinių, tokių kaip verslinės žinios, veiklos procesas ir socialinė-kultūrinė aplinka. Didelė inercija verslumui yra svarbi prielaida užsiimti kaimo vietovėse vien smulkiu verslu, kuris tėra vietos gyventojų poreikių tenkinimo būtinybė. Straipsnio tikslas - atskleisti mokslo darbuose nagrinėtų koncpecijų pagrindu verslumo sąvoką, nustatant kokią reikšmę turi verslumo vystymas(is) kaimo vietovių socialinio kapitalo formavimo kontekste. Mokslinių tyrimų rezultatai (išvados) sutelkti siekiant identifikuoti verslo pokyčių veiksnius, kurie lemia sąveikos tarp verslinės elgsenos ir veiklos perspektyvų tokiose skirtingose verslo plėtros lygiuose kaip, asmeninis verslumas (nuosavo verslo kūrimas), vidinis verslumas (įmonių steigimas, verslo vietos išteklių ir socialinio kapitalo pasitelkimas) ir išorinis verslumas (išorinio verslo ryšių kūrimas, verslo tinklų ir įmonių steigimas naudojant išorines investicijas)
The aim of article is to present literature review provided as the current outlook which is fixed in the clarified concept of entrepreneurship by identifying entrepreneurship development content in the context of social capital formation in rural areas. The comprehensive theoretical review openes the link to entrepreneurship determinants of entrepreneurial process, where entrepreneurial orientation and entrepreneurial results differ according the entrepreneurial acitivities, local resources, up to entrepreneurer‘s knowledge, operational process and social-cultural environment. High intrapreneurship in small scaled business redeems social affairs of rural population. The main point of scientific findings are concentrated on entrepreneurship development determinants attached to identification discontinuity between entrepreneurial behaviour and activity perspectives in such different entrepreneurship development levels – entrepreneurship (independent new business), intrapreneurship (corporate business with local resources and social capital) and exopreneurship (external business networks and investments)
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/162
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.