Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84640
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Vilkevičiūtė, Jolanta;Štareikė, Eglė
Title: Darbo teisiniai santykiai žemės ūkyje
Other Title: Legal labour relations in agriculture
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, T. 33, Nr. 4
Extent: p. 91-103
Date: 2012
Keywords: Darbo sutartis;Darbo sutarčių rūšys;Darbo ir poilsio laikas;Labour contract;Types of labour contracts;Labour and leisure time
Abstract: Darbo teisinių santykių reguliavimas šiai dienai yra aktuali problema ne tik moksliniu, bet ir praktiniu požiūriu. Lietuvoje darbo teisinius santykius mokslinėse publikacijose nagrinėja daug mokslininkų, tačiau mokslinių straipsnių, nagrinėjančių darbo teisinių santykių ypatumus žemės ūkyje pasigendama. Ūkininkai, norintys samdyti darbuotojus žemės ūkio darbams, turi atlikti tokius pačius priėmimo į darbą formalumus kaip ir verslo įmonės. Naujų darbo sutarčių rūšių (trumpalaikės, nuotolinio darbo, laikinojo darbo) atsiradimas 2010-2011 metais sąlygoja darbo rinkos liberalizavimą. Atsižvelgiant į darbo žemės ūkyje specifiką, naujos darbo sutarčių rūšys (išskyrus trumpalaikę) žemės ūkio įmonėse ir ūkininkų ūkiuose bus taikoma ribotai. Straipsnio tikslas - išanalizavus darbo santykių reglamentavimą Lietuvoje, išskirti ir pateikti darbo sutarčių sudarymo, darbo ir poilsio laiko reglamentavimo specifiką žemės ūkyje. Tyrimo metodai - įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos teismų praktikos ir mokslinių straipsnių analizė, lyginamoji analizė, sisteminė analizė bei apibendrinimas
The main subjects of the labour legal relations are employers, employees and groups of employees. Working relationship between mentioned subjects are regulated by laws, subordinate legislation and collective agreements. Regulation of labour relations today is a pressing problem not only in academic but also in practical point of view. Labour relations in Lithuania are being analysed by many scientists, however it is felt a lack of academic researches of labour relations in agriculture. Purpose of academic article – after analysing labour regulation in Lithuania, establish features of concluding labour agreements, working and resting time regulation in agriculture. Methods – content and comparative analysis of legislation, Lithuanian case law and academic articles
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/174
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.