Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84638
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Astromskienė, Adelė;Ramanauskienė, Jadvyga;Adamonienė, Rūta
Title: Alternatyviosios veiklos kaimo vietovėse plėtros perspektyvos
Other Title: Development factors of alternative activity in rural areas
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 2(31)
Extent: p. 6-14
Date: 2012
Keywords: Alternatyvioji veikla;Veiksniai;Plėtra;Aktyvinimo priemonės;An alternative activity;Factors which determine a development;Activation tools for an activity's development;Infrastructure provision of activity
Abstract: Analizuojant Lietuvos kaimo ekonomikos reformos problemas, galima pastebėti, kad jų sprendime svarbų vaidmenį turi alternatyviosios žemės ūkiui veiklos tapsmas. Pažymėtinas didelis tyrėjų susidomėjimas šia savita ekonomikos sfera. Pastaruoju metu įkuriamos įvairiausios ir pavienių asmenų, ir viešųjų organizacijų įmonės. Šių įmonių veiklos sritis praktiškai nėra apribojama. Tokia sparti alternatyviosios verslininkystės šalyje plėtra sąlygojama pirmiausia ekonomikos restruktūrizavimu, siekimu įveikti gamybos struktūrinius neproporcingumus ir per didelę koncentraciją, atsiradusios administracinės-komandinės ekonomikos laikotarpiu. Lietuvoje alternatyviosios žemės ūkiui veiklos atsiradimas, jos plėtros palaikymo infrastruktūros vystymas tampa viena iš perspektyviausių šalies kaimo gyventojų užimtumo ir rinkos pertvarkymo krypčių. Šio tyrimo tikslas -įvardijus alternatyviosios žemės ūkiui veiklos plėtrą įtakojančius veiksnius nustatyti šios veiklos plėtros ir jos skatinimo perspektyvos. Tyrimo objektas - alternatyvioji žemės ūkiui veikla Kauno rajono ir Kalvarijos savivaldybių pavyzdžiu. Straipsnyje, taikant analizės, sintezės, palyginimo, empirinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, analizuojama alternatyviosios žemės ūkiui veiklos svarba, plėtrą lemiantys veiksniai teoriniu ir praktiniu aspektu
When analyzing Lithuanian countryside economy's reforms and problems, it is noticed that an important role is played by alternatives to agricultural activities. This created researchers interest to this unique economic sphere. Various individual companies and public organizations are being set up, with their activities being practically unlimited. The rapid development of alternative entre-preneurship in the country is caused primarily by an economic restructuring, aspiration to overcome structural disproportions of production and as a result of stiff competition, emerged during the ad-ministrative-command economy period. The implementation of general economic principles, specific to the modern world economy, are being taken into account: the transition to intensive reproduction method where its quality's value is increasing, development of a division of labor, and a sudden expansion of production and services nomenclature and assortment, due to an urgent need for economy of resources. Therefore an emergence of an alternative to agriculture activity, the development of support infrastructure itself is becoming one of the most promising trends for a country's rural employment and the market transformation in Lithuania. The research aim is to identify factors that affect the development of alternative agriculture and define possibilities for further development and promotion. The research object an alternative agricultural activity based on examples from Kaunas district and Kalvarija municipality. The article applies analysis, synthesis and comparison, of empirical research with data processing methods. It also analyzes the importance of an alternative agricultural activity and factors that are critical for development process (both theo-retical and practical aspects)
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/26
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.