Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84632
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Navasaitienė, Stasė;Subačiūtė, Virginija
Title: Žemės ūkio gamintojų verslumas ir jo skatinimo priemonės: Marijampolės regiono atvejis
Other Title: The entrepreneurial of agriculture producers and its promotion measures: case Marijampole region
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 3(32)
Extent: p. 106-117
Date: 2012
Keywords: Verslumas;Verslumo skatinimas;Vidiniai ir išoriniai veiksniai;Žemės ūkio gamintojai;Agricultural producers;Entrepreneurial;Entrepreneurship promotion;Internal and external factors;Entrepreneurship of agriculture producers
Abstract: Nustačius pagrindines žemės ukio gamintojų verslumo skatinimo priemones ir jas nuolat tobulinant, galima tikėtis didėjančio produktyvaus verslumo, kuris neabejotinai veikia šalies ūkio ekonomiką. Tai pagrindinis žemės ūkio gamintojų verslumo skatinimo teorinis ir praktinis aspektas. Straipsnyje analizuojamas žemės ūkio gamintojų verslumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Tyrimo tikslas - įvertinus Marijampolės regiono žemės ūkio gamintojų verslumą, jam įtakos turinčius veiksnius, pasiūlyti priemones verslumui skatinti. Siekiant šio tikslo, straipsnyje pristatoma verslumo samprata, analizuojami Lietuvos bei užsienio mokslinėje literatūroje tyrinėti bendrieji verslumą lemiantys veiksniai, anketinės apklausos apibendrintais duomenimis, atlikta žemės ūkio gamintojų verslumo bei jį sąlygojančių veiksnių analizė ir atskleistas ES strukturinių fondų paramos poveikis žemės ūkio gamintojų verslumui bei jų ukių ekonominiams rezultatams; atliktos mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo rezultatų pagrindu pasiūlytos priemonės žemės ūkio gamintojų verslumui skatinti
The aim of the research is to measure entrepreneurial and related deciding factors, and to propose measures to encourage productive entrepreneurship. With this objective in mind, the article introduces the concept of entrepreneurial, analyses common factors deciding entrepreneurial, which are described in Lithuanian and foreign scientific literature and uses a questionnaire survey to per-form the analysis of the entrepreneurial of agricultural producers and related deciding factors and reveals the impact of support on the entrepreneurial of agricultural producers of Marijampole region and the economic performance of their farms. Research results: the concept of entrepreneurial was explored and the common factors predetermining entrepreneurial discussed in Lithuanian and foreign scientific literature were analysed; consolidated data of the questionnaire survey were used to analyse the entrepreneurial of agricultural producers of Marijampole region and related deciding factors and to reveal the impact of support on the economic performance; entrepreneurship development prospects were defined by offering a framework of entrepreneurial promotion
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/160
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.