Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGargasas, Audrius-
dc.contributor.authorMūgienė, Indra-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T03:18:52Z-
dc.date.available2019-05-17T03:18:52Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn18226760-
dc.identifier.otherVDU02-000046254-
dc.identifier.urihttp://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/30-
dc.description.abstractDidėjant žemdirbiams teikiamų paslaugų įvairovei, iškyla specifinių, pritaikytų tam tikrai veiklos sričiai paslaugų poreikis, auga žemdirbių reikalavimai teikiamų paslaugų kokybei. Nebepakanka tik priimti užaugintą derlių, ūkininkai pageidauja saugojimo, džiovinimo, valymo paslaugų, tikisi operatyvaus aptarnavimo, informavimo, technikos suderinamumo bei patogių atsiskaitymo būdų. Žemės ūkio produkciją superkančios įmonės teikiamų paslaugų lygį nustato atsižvelgdamos į konkurencines sąlygas, įmonės galimybes, infrastruktūrą bei techninę bazę, todėl suteiktų paslaugų kokybė ne visada tenkina ūkininkų poreikius. Tyrimo tikslas - ištyrus grūdinių kultūrų derlių specializuotoms supirkimo įmonėms pristatančių ūkininkų poreikius ir galimybes, suformuoti rekomenduojamus paslaugos elementų paketus ūkininkų grupėms, diferencijuotoms pagal auginamų grūdinių kultūrų plotą bei pristatomos produkcijos kiekį. Tyrimo tikslui pasiekti naudoti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginis apibendrinimas, palyginimas, grafinis vaizdavimas. Siekiant objektyviau ištirti žemės ūkio produkcijos supirkimo paslaugų kokybę vartotojų požiūriu, buvo atliekamas kiekybinis tyrimas - anketinė apklausalt
dc.description.abstractThe increasing diversity of services provided to farmers, growing farmers’ requirements for service quality, require developing specific services tailored to a particular sphere of activity. It is no longer sufficient just to take on a grown crop. Farmers want services like storage, drying, cleaning, rapid maintenance, information supply, technical compatibility and convenient ways of payment. Companies engaged in purchase of agricultural production, determine the service level taking into account the conditions of competition, business opportunities, infrastructure and technical facilities, that’s why the service quality does not always meets the needs of farmers. The aim of research is to identify the key factors, shaping consumer satisfaction with the services provided. There were used such methods of investigation, like scientific literature analysis and synthesis, logical conclusions, the comparison and graphical representation. In order to objectively investigate the purchase of agricultural production service quality, from consumer point of view, there were used a quantitative study method - a survey. Reference period: 2011 11-2012 02. Based on survey data, authors of the article recommended for companies, engaged in purchase of agricultural production, to format three different services elements packages in order to meet customer needs and to satisfy companies’ requirements. When formatting the service element packages, it is recommended to take in account the following factors, like time duration for service provided, maintenance process reliability and the final price of production. The number of service elements in the packages must be in conjunction with companies’ facilities and the expected economic effecten
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 44-52-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 2(31)-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyUlrich’s-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.subjectPaslaugalt
dc.subjectPaslaugos elementailt
dc.subjectSupirkimaslt
dc.subjectServiceen
dc.subjectService elementsen
dc.subjectPurchaseen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleGrūdinių kultūrų derliaus supirkimo paslaugos elementų paketo formavimaslt
dc.title.alternativeFormation of crop production purchase service element packagesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation13-
dc.date.updated2021-09-02T13:43Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "46254"}, "publisher": {"other": ["Akademija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1822-6760"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/30"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 9, "sheets": 0.643, "timestamp": "20210902134312.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "75D4571C81205C64391C4E3B2CF73EF8", "lname": "Gargasas", "fname": "Audrius", "status": "0", "name": "Gargasas, Audrius"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "51A6AB408544FAAD77479B8D460546FA", "lname": "Mūgienė", "fname": "Indra", "status": "1", "name": "Mūgienė, Indra"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.