Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84611
Type of publication: research article
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Drejeris, Rolandas;Daukševičiūtė, Irena
Title: Komercinių bankų marketingo sąnaudų vertinimas
Other Title: Evaluation of Lithuanian commercial banks' marketing expenses
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 3(32)
Extent: p. 31-39
Date: 2012
Keywords: Banko marketingas;Marketingo efektyvumas;Efektyvumo rodikliai;Turtas;Marketingo sąnaudos;Bank marketing;Efficiency of marketing;Indicators of efficiency;Assets;Marketing expenses
Abstract: Marketingo biudžetams organizacijos, iš jų ir komerciniai bankai, skiria solidžias lėšas, tačiau faktinę marketingo grąžą skaičiuoja kas penkta organizacija. Požiūris į marketingą akivaizdžiai keičiasi - marketingas vis dažniau traktuojamas nebe sąnaudų centru, bet investicija, o didėjantis spaudimas marketingo specialistams išreikšti marketingą kiekybiškai suponuoja temos aktualumą. Tyrimo tikslas yra įvertinti ir palyginti Lietuvos ir užsienio bankų marketingo sąnaudas bei nustatyti jų panaudojimo efektyvumą. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad nagrinėjamo laikotarpio Lietuvos bankai pasižymi mažu marketingo sąnaudų panaudojimo efektyvumu, tačiau pastebima teigiama marketingo sąnaudų ir grynųj ų bendrųj ų pajamų santykio mažėjimo tendencija, parodanti didėjantį marketingo efektyvumą. Lyginant Lietuvos ir ES bankų-savo srities lyderių marketingo sąnaudas nustatyta, kad marketingo sąnaudos užsienio bankuose naudojamos efektyviau, užsienio bankų marketingo sąnaudos turi žymiai mažesnę svyravimo amplitudę lyginant su Lietuvos bankų atitinkamais rodikliais, taip pat užsienio bankų atveju nėra žymios ekonominio ciklo įtakos marketingo sąnaudoms. Tokia situacija verčia Lietuvos bankus atkreipti dėmesį į efektyvesnį marketingo sąnaudų panaudojimą
Organisations all over the world including commercial banks are providing solid funding amount for marketing, however the return on marketing is unrevealed – actual return on marketing is being measured only by every fifth organization. Marketing approach has clearly shifted – marketing is no longer being treated as a cost centre, it is rather investment, therefore the increasing pressure for marketing professionals to express marketing figures quantitatively presupposes marketing topic. The aim of this is paper is to evaluate and compare the Lithuanian and foreign banks' marketing costs and to determine their efficiency. Documentary content analysis method for collecting the data applied. After examining the ratios few conclusions have been made. Firstly, during the period the data of which has been examined low effectiveness of marketing expenses of Lithuanian commercial banks has been observed. However, a trend of increasing effectiveness has been also unveiled. Comparative analysis has shown that foreign commercial banks have much higher effectiveness of marketing expenses. In addition to, the marketing expenses in the foreign banks vary much less and are less exposed to cyclical fluctuations. Results of analysis show that there is strong relation between marketing expenses and the following financial ratios: total assets and total net income of a bank. Effective using of marketing expenses is one of the conditions for liquid finances and direct for sustainable development
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/152
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.