Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84610
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Savickienė, Jūratė;Slavickienė, Astrida
Title: Ūkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos ūkininkų ūkių pavyzdžiu
Other Title: Evaluation of indicators influencing the economic viability under the lith¬uanian farmers’ property example
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 1
Extent: p. 53-67
Date: 2012
Keywords: Ekonominis gyvybingumas;Ekonominio gyvybingumo vertinimas;Finansiniai veiksnia;Ūkininko ūkis;Analizė;Economic viability;Financial factors;Farmer’s farm;Analysis
Abstract: Moksliniuose tyrimuose mažai dėmesio skiriama ūkių ekonominiam gyvybingumui vertinti, tinkamai parinkti ir taikyti vertinimo modelius. Todėl mokslinė problema – įvertinti veiksnių įtaką ūkių ekonominiam gyvybingumui ir identifikuoti svarbiausius ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius, išlieka aktuali ir yra nagrinėjama šiame tyrime. Mokslininkų tyrimų rezultatai parodė, kad ūkio ekonominio gyvybingumo apibrėžimas yra sudėtingas kintamasis, kurio koncepcija dar nėra išbaigta ir kuriam visapusišką paaiškinimą nėra taip lengva surasti. Todėl būtina suformuluoti ūkio ekonominio gyvybingumo apibrėžimą, bent lokalaus tyrimo tikslams, siekiant apibrėžti ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimo rodiklius, nes iškyla palyginimo bei teisingo duomenų interpretavimo problema. Straipsnyje susisteminti ūkių ekonominį gyvybingumą lemiantys veiksniai ir nustatyti finansiniai rodikliai, vertinantys Lietuvos ūkininkų ūkius, laikytini esmingiausiais ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimo požiūriu. Nustatyti ūkių ekonominio gyvybingumo rodikliai, greičiausiai atskleidžiantys ūkio veiklos trikdžius. Tačiau išlieka problema, kuriuos finansinius rodiklius taikyti, kurie rodikliai yra svarbesni. Tyrimui atlikti buvo parinkti mokslinėje literatūroje dažniausiai naudojami finansiniai rodikliai ūkių ekonominiam gyvybingumui vertinti ir nustatyta, kad pasirinkti rodikliai yra tinkami ir svarbūs
The scientific researches lack the attention on evaluation of the economic viability of farmers’ farms, choosing the right models of evaluation and their implementation. Therefore the scientific problem of this article, which is to evaluate the effect of factors on the economical viability and identify the main indicators defining the economical viability, remains relevant and is analysed in this article. The scientists’ researches have revealed that the definition of the economical farms viability is a complex variable, that has an unfinished conception and is not easy to comprehensively explain; therefore it is necessary to formulate the definition, at least for the local research matters, in order to define the evaluation indicators of the farms economical viability as the problem of comparison and suitable data interpretation arises. The factors determining the economic viability of farms and the financial indicators evaluating the Lithuanian farmers’ farms are systemised in this article and should be considered the most relevant for evaluating the farms’ economical viability. The economical farms’ viability indicators most rapidly revealing disturbances in the farm’s activity were determined. The problem still remains as follows – what financial indicators should be implemented, and which ones are more important. The financial indicators most commonly used in the scientific literature were taken to carry out this research, and it was ascertained that the chosen indicators are suitable and important for evaluation of the farms’ viability
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Savickiene.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.