Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84605
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Laurinaitis, Kastytis;Slavinskas, Stasys
Title: Homogeninių degalų ir oro mišinių savaiminio užsiliepsnojimo HCCI variklyje eksperimentinis tyrimas
Other Title: Experimental study of homogeneous air fuel mixture autoignition in HCCi engine
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(1-3) (2012)
Extent: p. 254-265
Date: 2012
Keywords: HCCI;Homogeninis degalų - oro mišinys;Emisija;Įsiurbiamo oro temperatūra;Oro pertekliaus koeficientas;HCCI>Homogeneous fuel - air mixture;Emission;Air temperature;Relative air fuel ratio
Abstract: Vidaus degimo variklių emisijos rodikliai priklauso nuo degalų paruošimo būdo ir paties degalų degimo proceso. Homogeninio degalų ir oro degiojo mišinio uždegimo suspaudimu privalumas yra geresnis energijos panaudojimas, mažesnės azoto oksidų ir kietųjų dalelių emisijos. Tačiau procesas sunkiai valdomas keičiantis variklio apkrovai ir sūkiams. Straipsnyje pateikiami homogeninių degalų ir oro mišinių savaiminio užsiliepsnojimo eksperimentinių tyrimų rezultatai: įsiurbiamo oro temperatūros ir degiojo mišinio sudėties įtaką užsiliepsnojimo momentui ir deginių emisijai. Tyrimai buvo atliekami su dyzelino-oro, reaktyvinių degalų-oro, benzino-oro ir etilo alkoholio-oro mišiniais. Atliekant tyrimus nustatyta, kad reaktyviniai ir dyzeliniai degalai turi dviejų stadijų užsiliepsnojimą. Dėl didelio cetaninio skaičiaus užsiliepsnojimas vyksta anksti. Esant mažai įsiurbiamo oro temperatūrai blogėja degalų išgarinimas ir degiojo mišinio sudėtis kinta. Stabilesnis HCCI variklio darbas gautas naudojat žemesnio cetaninio skaičiaus degalus: benziną ir etilo alkoholį. Į variklį tiekiant 120 °C orą etilo alkoholio-oro mišiniai užsiliepsnojo 3° iki VGT, kai X < 3,33. Įsiurbiamo oro temperatūrą padidinus iki 130 °C stabilaus užsidegimo ribos išsiplėtė iki X = 4,4. Kadangi HCCI procesas vyksta prie žemų degimo temperatūrų, gaunama nedidelė azoto oksidų emisija. NOx emisija, kai užsiliepsnojimas stabilus, neviršija 15 ppm. Tačiau žemos degimo temperatūros CO ir CH koncentracijas padidina. Optinis deginių skaidrumas neviršijo 3,5 %
Exhaust emissions of internal combustions engines dependent on preparation of the fuel mixtures and burning process. The homogeneous charge compression ignition offers significant benefits in terms of its high efficiency and ultra low emissions. But this process is difficult to keep under control by changing engine load and speed. The effects of intake air temperature and mixture concentration on HCCI combustion characteristics and emissions were analyzed in this paper. The diesel engine was fueled with gasoline - air, diesel - air, Jet -- air and ethanol - air mixtures. The research revealed that the combustion of diesel and jet fuel is in two heat release stages. The combustion start of both fuels early because cetane number is high. When proceed in lower intake air temperature, the quality of air fuel mixture decreases. The engine in HCCI mode operates better when using fuels whit reduced cetane number: gasoline and ethanol. The ethanol - air mixtures start burning at 3° before TDC when air temperature is 120 °C and X < 3,33. The engine works steadily when air temperature is 130 °C and X =4,4. The low temperature reaction reduces NOx emissions. When oxidation reaction is stable NOx is reduced by 15 ppm. But low temperature reaction increases the CO and CH emissions. Smoke opacity was < 3,5 %
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84605
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.