Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84604
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Slavinskas, Stasys;Skukauskaitė, Birutė;Mickevičius, Tomas
Title: Degalų įpurškimo parametrų įtaka rapsų aliejumi veikiančio variklio darbo rodikliams
Other Title: The influence of fuel injection parameters on the engine performance with rapeseed oil
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(1-3) (2012)
Extent: p. 242-253
Date: 2012
Keywords: Dyzelinis variklis;Rapsų aliejus;Įpurškimo momentas;Deginių emisija;Diesel engine;Rapeseed oil;Injection moment;Emission of the exausts
Abstract: Straipsnyje pateikiami rapsų aliejumi veikiančio tiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio stendinių bandymų rezultatai, degalus jpurškiant skirtingais degalų įpurškimo siurbliais ir purkštuvais. Taip pat buvo tiriama įpurškimo paskubos kampo įtaka variklio ekonomiškumui, deginių emisijai ir dūmingumui. Tyrimais nustatyta, kad nekeičiant dinaminės degalų įpurškimo pradžios, didesnis dyzelinio variklio darbo rapsų aliejumi efektyvumas (mažesnės lyginamosios degalų sąnaudos) gautos jpurškiant degalus intensyviau didesniu slėgiu, tačiau šiuo atveju gaunama didžiausia azoto oksidų emisija, i Įpurškimo pradžią pavėlinus 5°, azoto oksidų emisija sumažėjo 60 %, lyginamosioms degalų sąnaudoms padidėjant tik 2,0 %. Įpurškimą pavėlinus dar 5°, maksimali azoto oksidų emisija sumažėja 2 kartus, tačiau ženkliai padidėja lyginamosios degalų sąnaudos. CO emisija, keičiant įpurškimo momentą, kito nežymiai. Didžiausias CO emisijos padidėjimas gautas varikliui veikiant maža apkrova 10° pavėlinus įpurškimą. Įpurškimo momentas turi didelės įtakos nepilnai sudegusių angliavandenilių emisijai. Pavėlinus įpurškimą 5°, ji sumažėjo 65 %. Dar 5° pavėlinus įpurškimą, CH emisija vėl didėja Keičiant įpurškimo momentą, analogiškai kinta ir deginių dūmingumas
The article analyzes the test results of direct injection diesel engine operating on rapeseed oil fuel injected at different fuel injected pumps and injector nozzles. There was been investigated also the influence of injection advance angle on engine economical parameters, emission of the exhaust and smoke opacity. The research showed that if you don't change the dynamic start of the fuel injection, the higher diesel engine efficiency with rapeseed oil (less specific fuel consumption) will be obtained at intensive injection pressure. However, in this case we have measured the biggest emissions of nitrogen oxides. At the start of injection delayed by 5° CAD the emission of nitrogen oxides decreased by 60% and specific fuel consumption increased by 2%. When the fuel injection angle was delayed by 10° the maximum nitrogen oxide emissions decreased 2 times, however increased specific fuel consumption. With changing the moment of the fuel injection the CO emissions changed slightly. The largest increase of the CO emission was received when the engine operated at low load and fuel injection timing advanced delayed by 10° CAD. The injection advance was an important influence on the emission of HC. At the injection advance was reduced by 5° CAD the HC emission was lowered by 65%. When changing the fuel injection moment similarly changes the smoke of the exhaust
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84604
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.