Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84519
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Punys, Petras;Kasiulis, Egidijus;Laurinavičius, Eligijus
Title: Europos Sąjungos hidroakumuliacinės elektrinės: pagrindiniai statistiniai rodikliai
Other Title: Pumped hydro energy storage plants in the EU: key statistical indicators
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 40(60)( 2012)
Extent: p. 103-106
Date: 2012
Keywords: ES hidroakumuliacinės elektrinės (HAE);Pagrindiniai statistiniai rodikliai;Mišrios HAE;Atsinaujinančioji energija;Key statistical indicators;Mixed PHES;Renewable energy;Pumped hydro energy storage plants (PHES)
Abstract: Šiuo metu, plečiantis trūkios ir nepastovios laike – vėjo, saulės ir kt.– atsinaujinančiosios energijos (AE) išteklių elektros generavimo rinkai, vėl pradėta techniniais ir komerciniais tikslais domėtis energijos kaupimo galimybėmis. Hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) šiuo metu yra vienintelės atsiperkančios ir dominuojančios rinkoje didesnių energijos kiekių kaupimo technologijos. Šiame straipsnyje analizuojami ES šalių HAE pagrindiniai statistiniai rodikliai – instaliuotoji galia ir elektros gamybos apimtys, ypač pabrėžiant atsinaujinančiosios energijos (elektros) generavimą mišriose HAE. Tam buvo nagrinėtos ir palygintos įvairios HAE duomenų bazės papildant jų duomenis prieinamos literatūros informacija, taip pat duomenimis, surinktais šios studijos metu. Pastarieji yra ES hidroenergetikos duomenų bazėje HYDI, kurią administruoja ir valdo Europos mažosios hidroenergetikos asociacija (ESHA). Siekiant įvertinti atsinaujinančiosios energijos gamybą mišriose HAE buvo išnagrinėtos pagrindinės HAE komponavimo schemos. Nustatyta, kad pagrindiniai HAE statistiniai rodikliai labai įvairuoja priklausomai nuo HAE statistinių duomenų šaltinio. Be to, iki šiol nei vienoje statistinėje duomenų bazėje nebuvo aiškiai išskirtas atsinaujinančiosios elektros energijos generavimas mišraus tipo HAE. Pateiktas Nacionalinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų planų, į kuriuos įtrauktos HAE, kritinis įvertinimas. Autoriai siekė kuo tiksliau nustatyti „žaliosios“ elektros dalį, tenkančią mišrioms HAE, bei pateikti jos prognozines vertes iki 2020 m
Development of electricity generation market from renewable energy resources, such as wind and sun, has renewed commercial and technical interest in energy storage. Pumped hydro energy storage (PHES), currently the only commercially proven large scale energy storage technology, is sill dominating in electricity market. This paper analysis the key statistics - the installed capacity and electricity generation of the pumped hydro energy storage plants operating all over the EU. The analysis and comparison focus on various databases of PHES plants, which are complemented with the data published in open literature sources and the information collected during this study. The latter is based on the findings of the EU hydropower database HYDI administrated and managed by ESHA. The period of analysis of the key statistical indicators covers 2005-2010 up to the year 2020. Principal layouts ofPSHES plants are considered in order to establish the methodology for calculating electricity generation from renewable energy sources. The key indicators of the PHES plants vary a lot according to the data sources considered. National Renewable Energy Action Plans that include pumped hydro energy production, are given a critical review. A share of renewable electricity generated in mixed PHES plants is identified and its forecast for the period up to 2020 is provided. Keywords: key statistical indicators, mixed PHES, renewable energy, pumped hydro energy storage plants (PHES)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84519
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.