Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84442
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kriaučiūnienė, Zita
Title: Rapsų liekanų skaidymosi intensyvumas glėjiškame rudžemyje
Other Title: Decomposition intensivity of rape remains in hydrogleyc cambisol
Is part of: Jaunimas siekia pažangos: doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2005
Extent: p. 45-49
Date: 2005
Keywords: Brassica napus;Augalų liekanos;Skaidymasis;Sausosios medžiagos;Organinė anglis;Ligninas;Plant remains;Decomposition;Dry matter;Organic carbon;Nitrogen;Lignin
Abstract: Bandymai vykdyti 2003-2005 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Tirti sausųjų medžiagų, organinės anglies, azoto ir lignino pokyčiai žieminių ir vasarinių rapsų (Brassica napus L.) šaknyse, -ažienojuose ir kūlenose po 3; 7,5; 14,5 ir 19,5 mėn. jų skaidymosi dirvožemyje laikotarpių. Nustatyta, kad visais tyrimų etapais žieminių rapsų šaknys skaidėsi lėčiau negu vasarinių rapsų. Po 19,5 mėn. intensyviausiai suskaidytos buvo žieminių (88,3 %) ir vasarinių (87,7 %) rapsų kūlenos. Intensyviausiai rapsų kūlenos skaidėsi per pirmuosius tris mėnesius po jų užarimo, o šaknys r ražienojai - po 14,5 mėn. Rapsų kūlenose nustatytas esmingai mažesnis C:N negu šaknyse ir ražienojuose, o vasarinių rapsų šaknyse ir ražienojuose - esmingai mažesnis negu žieminių rapsų titinkamose dalyse. Skaidantis rapsų liekanoms intensyviausiai C:N mažėjo rapsų kūlenose. Po 14.5 mėn. šis santykis buvo: žieminių rapsų kūlenose - 11,56, vasarinių - 11,1. Visais tyrimų etapais idžiausia lignino koncentracija buvo žieminių rapsų šaknyse. Rapsų kūlenose, po 19,5 mėn. fcaidymosi laikotarpio, lyginant su 14,5 mėn. laikotarpiu, lignino koncentracija sumažėjo esmingai
The experiments were carried out in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in the iod of 2003-2005. The changes of dry matter, organic carbon, nitrogen and Hgnin in roots, stubble and thrashing lains of winter and spring rape (Brassica napus L.) in 3; 7,5; 14,5 and 19,5 months periods of their decomposition in soil were investigated. The decomposition of winter rape roots was less intensive than that of spring rape during all experimental »ods. In the period of 19,5 months the most intensive decomposed winter (88,3 %) and spring (87,7 %) rape thrashing »ins. Rape trashing remains the most intensive decomposed during the 3 months after their plough in, while roots and *>le after 14,5 months. In the rape trashing remains the ratio of carbon and nitrogen was significantly lower than that of 5 and stubble and in spring rape roots and stubble was significantly lower than that of winter rape. The ratio of carbon nitrogen in all rape remains was decreasing during the decomposition and the most intensively in trashing remains -after 14,5 months this ratio was: in winter rape - 11,56 and in spring rape - 11,1. The highest lignin concentration during experimental periods was in winter rape roots. Lignin concentration in rape trashing remains decreased significantly after 19,5 months decomposition in comparison with 14,5 months period
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84442
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.