Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84439
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Dumbrauskas, Antanas;Martinaitis, Erikas
Title: Nemuno vagos stabilumo vertinimas remiantis daugiamečių vandens lygių dinamika
Other Title: Assessment of the river Nemunas bedstability based on along term water level dynamics
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 40(60)( 2012)
Extent: p. 22-29
Date: 2012
Keywords: Debitų kreivė;Nemunas;Vandens lygis;Vandens matavimo stotis;Gauging station;Rating curve;The Nemunas;Water level
Abstract: Straipsnyje analizuojama vaginių procesų kaita ir jų įtaka debitų kreivėms. Procesų analizei naudojamų metodų tinkamumas aptartas remiantis moksliniais straipsniais ir techninės literatūros šaltiniais. Įvertinus minėtus šaltinius ir faktą, kad vagos stabilumas jau buvo vertintas skaitmeniniu modeliu ir empirinėmis formulėmis, tyrimui atlikti panaudotas kitas metodas – vagos stabilumo vertinimas remiantis daugiamete vandens lygių kitimo tendencija ties matavimo stotimis. Tyrimui atlikti pasirinktos penkios vandens matavimo stotys (Druskininkų, Nemajūnų, Lampėdžių, Smalininkų ir Rusnės). Tyrimui panaudoti 1950–2009 metų laikotarpio paros vandens lygių duomenys, surinkti iš minėtų vandens matavimo stočių. Daugiametėms tendencijoms įvertinti ir pagrįsti Nemuno upės vagos stabilumą ar nestabilumą panaudoti du metodai: grafinis – vizualinis bei statistinis (Mann - Kendall testas). Remiantis gautais rezultatais nustatytos nestabilios Nemuno upės vagos ruožo nuo Baltarusijos sienos iki upės žiočių dugno vietos ties kai kuriomis matavimo stotimis. Įvertinus vykstančius procesus nustatyti galimi veiksniai, turintys įtakos hidrometrinių skerspjūvių vagos stabilumui ir keičiantys debitų kreivės parametrus. Hidrologinėms prognozėms ir matavimams šiame straipsnyje skiriamas atskiras dėmesys. Pateikiamos išvados dėl galimų hidrologinių matavimų ir prognozių tikslumo įvertinimo ir patikimumo
The article discusses long-term changes of the riverbed and their influence on rating curve. The presented discussion of the appropriateness of the process analysis methods is based on research articles and technical literature. Considering the previously completed analysis of the bed stability using a digital models and empirical formulas, in this work the bed stability assessment is based on a long-term tendency of water level change at gauging stations. Five gauging stations, located at Druskininkai, Nemajunai, Lampedziai, Smalininkai and Rusne, have been selected for this research. The average annual water level data, collected at these gauging stations over the period of 1950-2009, is used. To identify the stable or unstable parts of the river Nemunas and to assess the long-term tendencies, two methods have been applied: graphical and statistical (The Mann-Kendall test) assessment of the data. The obtained results of the research enable to identify the unstable river bed parts in the river Nemunas section from the border with Belarus to the mouth of the river. Main factors with influence on rating curve are determined. Hydrological forecasts and measurements are discussed separately in this paper. The presented conclusions focus on the assessment and reliability of possible hydrological measurements and forecasts
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84439
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.