Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84422
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šileika, Antanas Sigitas
Title: Bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kaitos tendencijos Nevėžio upėje
Other Title: Tendencies of the total nitrogen and total phosphorus changes in the Nevėžis river
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 40(60)( 2012)
Extent: p. 14-21
Date: 2012
Keywords: Azotas;Debitas;Fosforas;Koncentracija;Krūvis;Upė;Concentration;Discharge;Load;Nitrogen;Phosphorus;River
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama Nevėžio upės debito, bendrojo azoto (N) ir bendrojo fosforo (P) kaita 1986–2010 m. laikotarpiu. Tiriamasis laikotarpis apima sovietinio centralizuoto valdymo (1986–1991 m.) ir rinkos ekonomikos laikotarpį (1992– 2010 m.). Straipsnio tikslas – išaiškinti Nevėžio upės debito, N ir P koncentracijų pokyčius ir jų reikšmingumą Mann-Kendall metodu, taip pat nustatyti N ir P taršos krūvių tendencijas taikant normalizavimo metodą, eliminuojantį upės nuotėkio kaitos poveikį. 1986–2010 m. debito metiniai pokyčiai nėra dideli. Daugiausia (4,5 m3 s-1) sumažėjo vasaros debitas, kai 1993 m. buvo nutrauktas vandens pumpavimas iš Šventosios upės į Nevėžį. Sezoninis Mann-Kendall (SMK) testas parodė, kad vasaros debito pokyčiai yra reikšmingi. 1991–2010 m. N koncentracija padidėjo vidutiniškai 46,6 %, o P sumažėjo 16,5 %. 1986–1991 m. laikotarpiu vidutinė N koncentracija buvo 2,6 mg l-1 ir neviršijo geros ekologinės būklės klasės viršutinės ribos (3,0 mg l-1). 1992–2010 m. laikotarpiu vidutinė N koncentracija buvo 4,8 mg l-1 (1,6 karto viršijo geros ekologinės būklės klasės reikalavimus). P koncentracijos tik nuo 2007 m., kai buvo rekonstruoti Panevėžio ir Kėdainių nuotekų valymo įrenginiai, neviršijo geros ekologinės būklės klasės viršutinės ribos (0,14 mg l-1). N ir P – pokyčiai pagal SMK testą reikšmingi visais metų laikais, išskyrus vasarą. Tik N taršai įtakos turėjo žemės nuosavybės ir naudojimo perėjimas iš centralizuoto valdymo į rinkos ekonomiką. P taršai ir debito pokyčiams gamybos santykių pasikeitimas įtakos neturėjo
The paper analyses variation of the Nevezis river discharge, total nitrogen (N) and total phosphorus (P) in the period of 1986— 2010. The analysed period encompasses the last years of Soviet rale (1986-1991) and market economy period (1992-2010). Annual discharge variation was not significant in the period of 1986-2010. The biggest decrease of the summer discharge was observed after termination of water pumping from the S ventoj i River to the Nevezis in 1993. SMK test shows significant changes of the discharge in summer. In the period of 1991-2010 N concentration increased by 46.6 % but P concentration decreased by 16.5 %. In 1986-1991 mean N concentration was 2.6 mg H and did not exceed the permitted limit of 3.0 mg 1"' but in 1992-2010 mean N concentration increased to 4.8 mg 1"' and 1.6 times exceeded the permitted limit. Only after reconstruction of wastewater treatment plants in Panevezys and Kedainiai in 2007, P concentration decreased to the permitted limit of 0.14 mg 1'. SMK test produced significant changes in all seasons except summer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84422
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.