Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84383
Type of publication: research article
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika;Sinkevičienė, Jolanta;Trakymas, Juozas
Title: Žieminių kviečių auginimas, derlingumas ir grūdų kokybė ekologinės gamybos ūkiuose
Other Title: Growing, yield and grain quality of winter wheat in organic farming system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 83-86
Date: 2012
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Žieminiai kviečiai;Derlingumas;Derliaus struktūros elementai;Piktžolėtumas;Organic farming;Winter wheat;Yield;Yield structure elements of the weed;Weediness
Abstract: Tyrimai vykdyti 2009–2011 m. Kaišiadorių rajone Rumšiškių seniūnijoje Juozo Trakymo ekologinės gamybos ūkyje. Tyrimais nustatyta, kad ekologiškų žieminių kviečių purškimas skirtingomis Biokal 1 normomis iš esmės padidino grūdų derlingumą bei baltymų, šlapiojo ir sausojo glitimo kiekį bei sedimentacijos rodiklio reikšmę grūduose. Tiriant skirtingų biologinių preparatų formų įtaką, nustatyta, kad Biokal 1 esminiai padidino grūdų derlingumą, palyginti su purškimu Bioplant flora. Tiek purškimas Biokal 1 tiek ir Bioplant flora esminiai įtakojo baltymų, šlapiojo ir sausojo glitimo bei sedimentacijos rodiklio reikšmių padidėjimą žieminių kviečių grūduose. Biologiniai preparatai neturėjo įtakos kritimo skaičiui. Skirtingos Biokal 1 normos esminiai didino sėklų skaičių varpoje bei 1000 grūdų masę, o purškimas 20 l ha-1 norma esminiai padidino ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičių. Biokal 1, palyginti su Bioplant flora, iš esmės padidino sėklų skaičių varpoje bei 1000 grūdų masę. Dėl šių priežasčių Biokal 1 ir buvo ženkliai efektyvesnis nei Bioplant flora. Biologiniai preparatai neturėjo žymesnės įtakos augalo stiebo ir varpos ilgiui, vieno augalo bendram ir produktyvių stiebų skaičiui. Purškimas mažesne 10 l ha-1 Biokal 1 norma didino pasėlio piktžolėtumą, palyginti su didesne 20 l ha-1 norma. Nupurškus Biokal 1 esminiai sumažėjo piktžolių ir vienos piktžolės masė, palyginti su purškimu Bioplant flora, bet nenustatyta esminių piktžolių skaičiaus skirtumų
The research was carried out in 2009-2011, at Juozas Trakymas organic farm situated in Kaišiadorys district, Rumšiškės. Studies have shown that application of a sprayed Biokal 1 by different rates substantially increased the organic winter wheat grain yield and amount of protein, wet and dry gluten content as well as the value of sedimentation rate in grain. Investigation of biological preparation different forms influence was found that a Biokal 1 has substantially increased grain yield compared to spraying by Bioplant flora. Both spray of Biokal 1 and Bioplant flora essentially influenced the increase the values of protein, wet and dry gluten content and sedimentation rate in winter wheat grain. Biological preparations did not affect the number of falls. The different rates of Biokal 1 substantially increased the number of seeds per ear and weight of 1000 grain, while spraying 20 l ha-1 increased number of plant productive stems. Biokal 1, compared with Bioplant flora, has substantially increased the number of seeds per ear and weight of 1000 grain. For these reasons Biokal 1 was significantly more effective than Bioplant flora. Biological preparations had no significant effect on the length of plant stem and ear, total and productive stems number of plant. Spraying smaller (10 l ha-1) norm increased weediness, compared with a higher (20 l ha-1) rate. Spraying of Biokal 1 substantially decreased mass of one weed in comparison with the application of Bioplant flora, however, substantial differences in the number of weeds have not been identified
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84383
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.