Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84382
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika;Sinkevičienė, Jolanta;Genys, Valentinas
Title: Ekologiškų žieminių rugių auginimas ekologinės gamybos ūkyje beariminės žemdirbystės būdu
Other Title: Organic winter rye growing in organic farm with untilled farming method
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 75-78
Date: 2012
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Žieminiai rugiai;Beariminė žemdirbystė;Derlingumas;Derliaus struktūra;Piktžolėtumas;Organic farming;Winter rye;Untilled farming;Productivity;Structure of yield;Weediness
Abstract: Tyrimai vykdyti 2009–2011 m. Ukmergės rajone Lyduokių seniūnijoje Valentino Genio ekologinės gamybos ūkyje. Bandymų vietoje beariminės žemdirbystės būdu ūkininkaujama nuo 2004 m. Tyrimais nustatyta, kad tirti biologiniai preparatai ženkliai didino ekologiškai auginamų žieminių rugių derlingumą. Skirtingi biologiniai preparatai turėjo nevienodą įtaką žieminiams rugiams. Nupurškus Biokal 1 derlingumas padidėjo iš esmės, palyginti su purškimu Fitokondi ir Bioplant flora. Biokal 1 iš esmės padidėjo kritimo skaičiaus ir hektolitro svorio reikšmės, palyginti su nepurkštais rugiais. Biologiniai preparatai esminiai padidino žieminių rugių sėklų skaičių varpoje bei 1000 grūdų masę. Tai buvo pagrindinė grūdų derlingumo padidėjimo priežastis. Ekologiškai auginami žieminiai rugiai buvo pakankamai piktžolėti. Tam įtakos turėjo tiek žieminių rugių atsėliavimas, tiek ūkyje taikoma beariminė žemdirbystė. Žieminių rugių su baltųjų dobilų įsėliu piktžolėtumas buvo ženkliai mažesnis nei auginant rugius be įsėlio. Atskirais metais biologiniai preparatai turėjo nevienodą įtaką ekologiškų žieminių rugių pasėlio piktžolėtumui. Nupurškus BioAg-LT iš esmės padidėjo pasėlyje piktžolių, bet piktžolių masė mažėjo nors šis sumažėjimas nebuvo esminis, bet esminiai sumažėjo vienos piktžolės masė. Piktžolių skaičių pasėlyje iš esmės sumažino purškimas Bioplant flora ir Fitokondi, o piktžolių masė iš esmės sumažėjo purškiant visais tirtais biologiniais preparatai. Vienos piktžolės masę esminiai sumažino tik purškimas Biokal 1 ir Fitokondi
The research was carried out in 2009-2011 Ukmergė region, Lyduokiai parish, Valentinas Genys organic farming. There the untilled farming method applied since 2004. It was found out that the biological preparations have greatly increased the yield of organic winter rye. Different biological preparations had the different impact on winter rye. Spraying of Biokal 1 yields increased substantially, compared to the Fitokondi and Bioplant flora. Application of Biokal 1 has significantly increased the falling number and hectoliter weight values, comparing to unsprayed rye. Biological preparations have substantially increased the number of seeds of winter rye in the ear, and 1000 grain weight. This was the main reason for the increase of grain yield. Organically grown winter rye was enough weedy. This was influenced by the winter rye reseeding and by the untilled farming. Winter rye with white clover undercrop has significantly lower weediness than the production of rye without undercrop. Biological preparation had different effect on organic winter rye crop weediness in different years. Application of BioAg-LT significantly increased the number of weeds, but weed mass fell, and this decrease was not substantial, but substantially decreased the single weed mass. Number of weeds in the crop was substantially reduced by spraying of Fitokondi and Bioplant flora and weed weight substantially reduced the spraying of all tested biological preparations. Application of Biokal 1 and Fitokondi has significantly decreased the mass of a single weed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84382
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.