Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84377
Type of publication: research article
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Venslauskas, Kęstutis;Navickas, Kęstutis;Župerka, Vidmantas;Mirklys, Paulius;Petrauskas, Arnas
Title: Centralizuoto nuotekų dumblo surinkimo ir perdirbimo į biodujas energinis balansas
Other Title: Energy balance of centralized colection of sewage sludge and digestion to biogas
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1
Extent: p. 21-23
Date: 2012
Keywords: Nuotekų valymas;Dumblas;Biodujos;Energijos sąnaudos;Centralizuota biodujų jėgainė;Wastewater treatment;Sewage sludge;Biogas;Energy consumption;Centralized biogas plant
Abstract: Pastaraisiais metais miestuose ir rajonų gyvenvietėse sparčiai diegiami nauji, renovuojami ir modernizuojami esami nuotekų valymo įrenginiai. Išvalius nuotekas, susidaro šalutinis produktas - nuotekų dumblas, kurį būtina perdirbti arba pašalinti. Vienas iš nuotekų dumblo tvarkymo būdų yra anaerobinis perdirbimas į biodujas. Šiame darbe buvo tiriama galimybė perdirbti į biodujas nuotekų dumblą, susidarantį 20-yje Kupiškio rajono gyvenviečių, kurios turi nuotekų valymo įrenginius. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, vidutinė 30,1 l/kg biodujų išeiga, o nuotekų dumblo energinis potencialas siekia 0,71 MJ/kg. Naudojant matematinį modelį, nustatytos energijos sąnaudos, susidarančios surenkant sutankintą dumblą iš mažų nuotekų valyklų bei perdirbant centralizuotoje biodujų jėgainėje. Nustatyta, kad energijos sąnaudos dumblo sutankinimui siekia 9,9 MJ/t, transportavimui – 736,1 MJ/t, o anaerobiniam perdirbimui – 201,9 MJ/t
New equipment installation in wastewater treatment facilities was rapidly increased at cities and small district‘s recently, as well as installing new, renovation and modernization of existing wastewater treatment plants occurs. Wastewater cleaning forms a sewage sludge, which must be treated or utilized. One way of handling sewage sludge is anaerobic digestion. This paper presents the capabilities of anaerobic digestion of sewage sludge from Kupiškis region in 20 settlements that have wastewater treatment facilities. Performed experiments show an average biogas yield of 30,1 l/kg and energy potential up to 0,71 MJ/kg of sewage sludge. The energy input for collection and transportation of thickened sewage sludge from small wastewater treatment plants and its conversion to biogas at centralized biogas plant have been analysed by applying the mathematical model. The three routes from sewage sludge storages to centralized biogas plant were analysed. It was found that sludge concentration requires 9,9 MJ/t, transportation - 736,1 MJ/t, anaerobic digestion – 201,9 MJ/t of energy
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84377
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.