Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84376
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Levickas, Martynas;Nadzeikienė, Jūratė
Title: Šiluminės taršos įtakos duonos gaminių kepimo cechų darbuotojams tyrimas
Other Title: Research on influence of thermal pollution on bread bakery workers
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1
Extent: p. 53-56
Date: 2012
Keywords: Darbuotojas;Šiluminė tarša;Spinduliuotė;Temperatūra;Karšti paviršiai;Employee;Thermal pollution;Radiation;Temperature;Hot surfaces
Abstract: Šiame straipsnyje analizuota dviejų Marijampolėje įsikūrusių duonos gaminių kepimo įmonių šiluminės taršos įtaka darbuotojams. Atlikus teorinius skaičiavimus gauta, kad priklausomai nuo technologinio proceso ir sistemos „darbuotojas – krosnis“ pilkumo laipsnio, kuris prieš krosnies užpildymą gaminiais siekia 0,44, o užpildant krosnį – 0,46, esant tai pačiai krosnies įkaitusio paviršiaus temperatūrai, gaunamas 5 % šilumos kiekio, perduodamo darbuotojui spinduliuotės būdu, padidėjimas. UAB „Mantinga“ sumontuoti modernūs ir nauji įrengimai. Šioje įmonėje aplinkos oro temperatūra (21 oC) ir santykinis oro drėgnis (32 %) buvo pastovūs, uždarų krosnių vidutinė temperatūra siekė 258,5 oC. Užpildžius krosnį kepiniais darbuotojo veido temperatūra padidėjo 14,6 %, rankos – 1,6 %, o viršutinių drabužių – 38 %. Kadangi krosnies vidaus temperatūra yra 258,5 oC užpildant krosnį darbuotojui teko 3647,24 W energijos kiekis, perduotas spinduliavimo būdu. Antrojoje įmonėje UAB „Marijampolės duona“ aplinkos oro temperatūra tyrimų metu vidutiniškai buvo 13 oC, o santykinis oro drėgnis – 69,9 %, uždarų krosnių vidutinė temperatūra – 280 oC. Užpildžius krosnį kepiniais darbuotojo veido temperatūra padidėjo 16,8 %, rankos – 9,15 %, o viršutinių drabužių – 36,8 %. Šioje įmonėje duona kepama 280 oC temperatūroje, todėl užpildant krosnį darbuotojui teko 4301,61 W energijos kiekis. Atsižvelgiant į NH69:2003 galimas ribines vertes UAB „Mantinga“ darbuotojas užpildantis krosnį kepiniais patiria 2,4 karto didesnę šiluminę spinduliuotę, UAB „Marijampolės duona“ darbuotojas – 2,8 karto didesnę šiluminę spinduliuotę
The present research paper has analysed the impact of thermal pollution on employees in two bread baking companies in Marijampolė. Theoretical calculations show that depending on technological process and bareness degree of system “employee-oven”, which is equal to 0.44 before filling the oven with products and to 0.46 during oven filling process, under the same temperature of heated surface of oven, the increase of heat amount of 5 %, transferred to employee by radiation, is obtained. There is modern and new equipment installed in one of the companies, i.e., in UAB “Mantinga” (Ltd.). The latter maintains a constant ambient air temperature (21oC) and relative humidity (32 %) as well as a constant average temperature of closed ovens (258.5oC). After filling the oven the temperature of employee’s face increased by 14.6 %, hands – 1.6 % and clothes - 38 %. Since the internal temperature of oven is 258.5oC, while filling the oven the employee experienced the energy amount of 3647.24 W, transferred by radiation. In the second company UAB “Marijampolės duona” (Ltd.) the ambient air temperature during research was 13oC and relative humidity 69.9 % at an average. After filling the oven, the temperature of employee’s face increased by 16.8 %, hands – 9.15 %, and clothes – 36.8 %. Bread is baked at 280oC temperature in the latter company, therefore, while filling the oven the employee experienced the energy amount of 4301.61 W. Taking into account NH 69:2003 allowable limit values, the employee of UAB “Mantinga” (Ltd.) experiences 2,4 times higher thermal radiation, while filling the oven, and the employee of UAB “Marijampolės duona” (Ltd.) – 2,8 times higher thermal radiation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84376
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.