Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84368
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Urbonavičienė, Vaida;Nadzeikienė, Jūratė
Title: Autotransporto keliamos oro taršos Akademijos miestelyje tyrimas
Other Title: Investigation of transport air pollution in Akademija
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1
Extent: p. 17-20
Date: 2012
Keywords: Autotransportas;Cheminė tarša;CO;Transport;Chemical pollution;CO
Abstract: Straipsnyje pateikti autotransporto srautų sukeltos oro cheminės taršos anglies monoksidu teoriniai skaičiavimai ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Teoriškai apskaičiuota, kad Pilėnų gatvėje rytinio piko metu, kai transporto srautas 578 vnt./val. tikėtina CO koncentracija ore viršijo leistiną 5 mg/m3 ribą ir siekė 6,96 mg/m3, Mokyklos gatvėje esant 257 vnt./val. transporto srautui apskaičiuota – 4,26 mg/m3, Sodų gatvėje užregistruotos 115 vnt./val. transporto priemonių, tikėtina CO koncentracija ore - 1,13 mg/m3. Pagal užregistruotą transporto srautą vidurdienio teršalų koncentracijos ore pikai nebuvo pasiekti. Vakarinio piko metu, kai transporto srautas 479 vnt./val. teoriškai paskaičiuota CO dujų emisija ore turėjo viršyti DLK aplinkos ore, koncentracija siekė 5,11 mg/m3, Mokyklos gatvėje, tuo pačiu laiku esant 232 vnt./val. automobilių srautui atitinkamai 4,44 mg/m3. Tuo tarpu Sodų gatvėje transporto tarša esant 151 vnt./val. apskaičiuota du kartus mažesnė - 1,58 mg/m3. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad vidutinė oro tarša Akademijos miestelio Pilėnų gatvėje rytinio piko metu esant 871 vnt./val. transporto srautui buvo 3,63 mg/m3, Mokyklos gatvėje pravažiavusios 503 transporto priemonės išmetė – 3,10 mg/m3 nuodingų dujų, Sodų gatvėje vidutinė išmatuota CO tarša - 0,86 mg/m3. Vakarinio piko metu, Pilėnų gatvėje užfiksuota 480 transporto priemonių, išmatuota vidutinė oro tarša – 2,52 mg/m3, tuo tarpu Mokyklos gatvėje esant 255 vnt./val. transporto srautui – 2,64 mg/m3, Sodų gatvėje vidutinė oro tarša pravažiavus 72 vnt./val. buvo 0,72 mg/m3
This article presents the traffic flow induced chemical air pollution by carbon monoxide theoretical calculations and experimental research results. Theoretically estimated that in Pilėnų street during the morning rush hours when the traffic flow is 578 pcs. /hr. expected concentration of CO in the air overrun the permissible limit of 5 mg/m3 and was 6.96 mg/m3, in Mokyklos street at 257 pcs. / hr. calculated - 4.26 mg/m3, in Sodų street at recorded 115 pcs. / hr. of vehicles probable airborne concentrations of CO 1.13 mg/m3. According to the registered vehicles flow during the midday hours pollutant concentration peaks wasn’t achieved. At evening peak hours when traffic is 479 pcs. / hr. theoretically calculated CO emissions in the air should exceed MRLs in the ambient air concentration of 5.11 mg/m3, on the same time in Mokyklos street, at vehicle traffic 232 pcs. / hr. respectively 4.44 mg/m3. Meanwhile, in Sodų street, vehicle emissions at 151 pcs. / Hr. estimated two times lower - 1.58 mg/m3. Experimental studies have shown that the average air pollution in Akademija township Pilėnų street during the morning rush hours at 871 pcs. / Hr. traffic volume was 3.63mg/m3, 503 vehicles passed Mokyklos street threw - 3.10 mg/m3 of toxic gases, in Sodų street, the average measured CO emissions - 0.86 mg/m3. At evening peak hours in Pilėnų street recorded 480 vehicles, the average measured air pollution - 2.52 mg/m3, while in Mokyklos street at 255 pcs. / hr. traffic flow - 2.64 mg/m3, in Sodų street, the average air pollution when passed 72 pcs. / hr. was 0.72 mg/m3
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84368
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

10
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.