Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84367
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Česonienė, Laima;Vaitkevičienė, Nijolė;Lingytė, Kristina
Title: Ekologiškų trąšų (Biofer ir Activit) migracijos dirvožemyje tyrimai
Other Title: Research of Migration of Ecological Fertilizers (Biofer And Activit) in Soil
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 79-82
Date: 2012
Keywords: Azotas;Dirvožemis;Nejudinto grunto sistema;Migracija;Nitrogen;Soil;Migration;Monolit soil system
Abstract: Intensyviai tręšiant augalus trąšomis nesunaudota augalų ir neįmobilizuota į dirvožemio patvarius junginius dalis mitybos elementų migruoja į gilesnius sluoksnius, o tai pavojus požeminių vandenų taršai. Darbo tikslas nustatyti maisto medžiagų ((NH4+), (NO2-), (NO3-), (PO43-)) migraciją dirvožemyje po ekologiškų trąšų (Biofer ir Activit) panaudojimo. Tyrimų pagrindas – 35 ėminiai modelinėse nejudinto grunto sistemose, užpilti ekologiškomis (Biofer ir Activit) trąšomis. Tyrimo rezultatai rodo, kad vidutinio sunkumo priemolyje azoto junginių ir fosfatų koncentracija dirvožemyje priklauso nuo panaudotų ekologiškų (Biofer ir Activit) trąšų kiekio. Panaudojus Activit ir Biofer trąšas 1 grunto sluoksnyje (10 cm.)nustatyta didžiausia nitritų ir nitratų koncentracija po 30 parų nuo trąšų įterpimo. Didžiausia amonio jonų ir fosfatų koncentracija nustatyta 1 grunto sluoksnyje (10 cm.) po 10 dienų nuo trąšų (Biofer ir Activit) įterpimo
Fertilizing intensively plants with fertilizers a part of unspent nutritional elements of plants and not being mobilized into steady compounds migrates into deeper layers, consequently causing a danger to underground waters’ pollution. The aim of the work is to define a migration of alimentary materials ((NH4+), (NO2), (NO3), (PO43) in soil after using ecological fertilizers (Biofer and Activit). The base of the research is 35 samples in model systems of unmoved soil, top-dressed with ecological fertilizers (Biofer and Activit). Results of the research have shown that in the average heavy clayey soil the concentration of nitrogen compounds and phosphate in the soil depends on the amount of used ecological fertilizers (Biofer and Activit). After using Activit and Biofer fertilizers in 1 soil’s layer (10 cm) it has been set that the highest concentration of nitrites and nitrates is in 30 days after the soil was fertilized. The highest concentration of ammonium ions and phosphates has been set in 1 soil’s layer (10 cm) in 10 days after the soil was fertilized with fertilizers (Biofer and Activit)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84367
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.