Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84334
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Vaida;Lingytė, Kristina;Česonienė, Laima
Title: Ilgalaikio poveikio ekologiškų trąšų išsiplovimo tyrimai
Other Title: Research of long term ecological fertilizer leaching effect
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 87-90
Date: 2012
Keywords: Lizimetrai;Vanduo;Dirvožemis;Trąšos;Lysimeters;Water;Soil;Manure
Abstract: Pastaraisiais metais dėl intensyvaus trąšų naudojimo žemės ūkyje gruntinio vandens tarša didėja. Žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos gali migruoti į gruntinį vandenį ir jį užteršti iki pavojingų koncentracijų. Gausiai tręšiant kyla pavojus užteršti požeminius vandenis, ypač greitai migruojančiomis azoto trąšomis. Siekiant išsaugoti gruntinius vandenis nuo taršos, naudojamos natūralios trąšos (ekologiškos). Tyrimų tikslas – nustatyti vandens kokybės rodiklių dinamiką po ekologiškų trąšų panaudojimo. Bandymai buvo atliekami Aleksandro Stulginskio universiteto mokomajame ūkyje įrengtoje lizimetrų aikštelėje. 2008 m. lizimetruose panaudojus skirtingas ekologiškas trąšas („Ragų geluonių miltai“, „Ragų drožlės“, „Provita“) stebimas azoto junginių koncentracijų išsiplovimas (nitratų, nitritų, amonio jonų ir bendrojo azoto). Tyrimų rezultatai parodė, kad panaudojus skirtingas ekologiškas trąšas lizimetriniuose vandenyse, azoto junginių mineralizacija ir migracija vyksta skirtingai. Nustatytas stiprus teigiamas ryšys tarp nitritų, amonio jonų su krituliais, o tuo tarpu nitratams, bandrajam azotui krituliai neturėjo įtakos
In the recent years, because of intensive use of fertilizers in agriculture, pollution of groundwater is increasing. And agricultural chemicals may migrate into groundwater and contaminate it to dangerous levels. Excesive use of nitrogen fertilizer can cause pollution of groundwater. Trying to protect ground water from pollution are used environmental friendly organic fertilizers. The experiments were carried out at the training farm equipped with lysimeters in Aleksandro Stulginskio University. The aim of the study is to determine water quality indicators dynamics after use of organic fertilizers. At 2008 used different environmental friendly organic fertilizers in lyzimeters („Ragų geluonių miltai“, „Ragų drožlės“, „Provita“) was observed leaching of nitrogen compound concentrations (nitrate, nitrite, ammonium and common nytrogen). Analysis results have showed that mineralization and migration of nitrogen compounds are different than using different environmental friendly organic fertilizers in lyzimeter water. A strong positive connection was set between nitrite‘s and amonium concentration with precipitation, while there was not any influence for nitrate‘s and amonium concentration
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84334
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.