Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84324
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Petraitytė, Vilma;Mieldažys, Algimantas
Title: Gaisrų ir sprogimų rizikos tyrimas biodujų jėgainėse
Other Title: Fire and explosion risk analysis for biogas plants
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1
Extent: p. 39-42
Date: 2012
Keywords: Biodujų jėgainė;Darbo aplinka;Dujų nuotėkis;Gaisras;Sprogimas;Biogas plant;The work environment;Gas leak;Fire
Abstract: Lietuvoje stiprinant energetinę nepriklausomybę aktualu tampa atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Viena iš jų yra biodujos, gaminamos iš žemės ūkio, maisto pramonės atliekų, gyvulių bei paukščių mėšlo, nuotekų bei specialiai auginamų augalų. Tačiau yra žinoma, kad dėl galimo biodujų nuotėkio susidaro potencialiai degios ir sprogios aplinkos. Dėl cheminių medžiagų per didelės sprogstamumo koncentracijos ar kitokio šaltinio gali kilti gaisras ar sprogimas. Jų padariniai gali sukelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai bei padaryti didelę materialinę žalą turtui bei aplinkai. Kadangi Lietuvoje tokios informacijos beveik nėra, straipsnyje kol kas atlikta Vokietijos biodujų gamybos įmonėse įvykusių gaisrų, sprogimų ir avarijų analizė. Įvertinta sprogių ir degių aplinkų susidarymo sąlygos nuotekų valyklos darbo aplinkoje
Strengthening of Lithuania's energy independence is important for renewable energy sources utilization. One of them is the biogas produced from agricultural and food industry wastes, livestock and poultry manure, sewage, and specially cultivated plants. However, it is known that the possible leakage of biogas accumulation of potentially flammable and explosive. The chemicals in high concentrations of explosive or any other source may cause fire or explosion. These effects may pose a risk to the safety and health of workers was done and considerable material damage to property and the environment. In Lithuania there is almost no such information, the article has been posted conducted by the German biogas plants occurring fires, explosions and accidents analysis. The estimated explosive and flammable atmosphere conditions wastewater treatment in the work environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84324
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.