Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84323
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPupalienė, Rita-
dc.contributor.authorJodaugienė, Darija-
dc.contributor.authorSinkevičienė, Aušra-
dc.contributor.authorBajorienė, Kristina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T02:55:00Z-
dc.date.available2019-05-17T02:55:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000045990-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/84323-
dc.description.abstractDirvos paviršiaus padengimas organiniais mulčiais yra efektyvi priemonė gerinanti dirvožemio kokybę ir didinanti žemės ūkio augalų derlių, ypač ūkininkaujant ekologiškai. Po derliaus nuėmimo įterptos organinių -mulčių liekanos turi teigiamos įtakos dirvožemio savybėms. Organinių mulčių ir jų sluoksnio storio palyginimo tyrimai buvo atliekami 2004–2009 m., nuo 2010 m. tirtas liekamasis poveikis. Tyrimai atlikti ASU Pomologiniame sode, ekologiniame sertifikuotame lauke. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i- Endohypogleyic Luvisol). Eksperimento variantai: Veiksnys A – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai; 3) durpės; 4) pjuvenos; 5) žolė. Veiksnys B – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką bei liekamąjį poveikį dirvožemio fermentų aktyvumui ir sliekų populiacijai. 2009–2010 m. nustatyta didesnis ureazės aktyvumas pjuvenomis, šiaudais ir žole mulčiuotuose laukeliuose. Žolės mulčias turėjo teigiamą esminę įtaką ir liekamąjį poveikį sacharazės aktyvumui. Mulčiavimas šiaudais ir pjuvenomis turėjo tendenciją didinti sacharazės aktyvumą per visą tyrimo laikotarpį. Sliekų skaičiaus ir biomasės didėjimui teigiamą įtaką be iekamąjį poveikį turėjo šiaudų ir žolės mulčiai. Mulčio sluoksnio storis neturėjo esminio poveikio hidrolitinių fermentų aktyvumui ir sliekų populiacijailt
dc.description.abstractThe application of organic mulches as a soil cover is effective in improving the quality of soil and increasing crop yield, especially in organic farming. The field experiment was carried out in the Pomological Garden of Aleksandras Stulginskis University (54º53'N, 23º50'E) in 2009 – 2010. The soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Factor A – mulching: 1) without mulch; 2) straw; 3) peat; 4) sawdust; 5) grass. Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. The aim of this investigation was to evaluate the influence of different organic mulches and different thickness of mulch layer on the soil enzymes activity and earthworm population. The higher activity of the soil enzyme urease in 2009–2010 was investigated in plots mulched with sawdust, straw and grass. The significant positive influence and residual effect of grass mulch on soil enzyme sacharase was established. The tendency of higher activity of sacharase during the period of experiment was estimated in plots mulched with straw and sawdust. Thickness of mulch layer had no significant effect on the activity of soil enzymes and earthworm populationen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 128-131-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2-
dc.subjectDirvožemislt
dc.subjectOrganiniai mulčiailt
dc.subjectFermentailt
dc.subjectSliekailt
dc.subjectSoilen
dc.subjectMulchingen
dc.subjectEnzymesen
dc.subjectEarthwormsen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleOrganinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėmslt
dc.title.alternativeThe effect of organic mulches on soil biological propertieslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation24-
dc.date.updated2012-06-05T16:27Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "45990"}, "publisher": {"other": ["Akademija (Kauno r.)"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["A001"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20120605162716.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 4, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "5D6D5BEDEE62C72A2BE7DFB82ABA4B89", "lname": "Pupalienė", "fname": "Rita", "status": "1", "name": "Pupalienė, Rita"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "8BA5ADBD359D53F8A8DC30D8B286E61B", "lname": "Jodaugienė", "fname": "Darija", "status": "1", "name": "Jodaugienė, Darija"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "B85B8E229B74C6BF6F256FD49C8E29F6", "lname": "Sinkevičienė", "fname": "Aušra", "status": "1", "orcid": "0000-0001-7609-9869", "name": "Sinkevičienė, Aušra"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "BC62FDF406C7907EEE94BDE5137D5667", "lname": "Bajorienė", "fname": "Kristina", "status": "0", "name": "Bajorienė, Kristina"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
crisitem.author.deptAgronomijos fakultetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

10
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.