Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84316
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Šepetienė, Janina;Gavenauskas, Algirdas
Title: Miškų įveisimas ne miško žemėje Kauno apskrityje 2008 – 2011 m
Other Title: Afforestation of non-forest land in Kaunas County in 2008 - 2011
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 13-17
Date: 2012
Keywords: Augavietė;Tikslinės rūšys;Žemės našumo balai;Habitat;Target species;Agricultural productivity scores
Abstract: Lietuvoje kasmet įveisiama po 1,9 – 2,9 tūkst. ha naujų miškų Europos Sąjungos Kaimo plėtros programos 2007 – 2013 m. dėka dviejų priemonių dėl žemės ūkio paskirties ir apleistų žemių apželdinimo mišku. Kauno apskrityje su šia parama 2008 – 2011 m. Buvo įveista 852, 26 ha miškų; tiek privačioje (69,8%), tiek valstybinėje (30,2%) žemėje. Nors pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką, Kauno apskrityje yra 16476 ha mažai ūkininkauti tinkamų vietovių (žemės našumo balas <32), 83,66% miškų įveista derlingose žemėse. Nenašių ir žemės ūkiui netinkamų žemių apželdinimas mišku apskrityje išnaudotas 0,84%, nors šis procesas yra labai aktualus tiek gamtosauginiu, tiek ekologiniu aspektais [1]. Įveisiant naujus miškus naudota gausi bioįvairovė (16 rūšių). Gausiausiai sodinta eglės (29,3%), beržo (19,9 %), ąžuolo (16,6 %) ir juodalksnio (14,1 %). Kauno apskrities valstybiniuose miškuose tarp vyraujančių rūšių – pušis (25,8 %), kuriai pakanka nederlingų dirvožemių. Įveisiant miškus, ne visur atsižvelgta į tikslines medžių rūšis. Atskiruose rajonuose netikslinės medžių rūšys užima nuo 0,3% (Kėdainių r.) iki 25,5% (Jonavos r.) ploto. Tarp neatitinkančių dirvožemio sąlygoms rūšių – juodalksnis (25,5%), beržas (11,6%), pušis (7,65%)
There in Lithuania each year are planted from 1.9 to 2.9 thousand hectares of new forests according to the European Union's Rural Development Programme 2007 - 2013 through the two instruments: afforestation of agricultural land and of abandoned lands. In Kaunas County was planted 852, 26 ha of forests, both in the private (69.8 %) and in the state (30.2 %) land in the 2008 – 2011. Although in accordance with the procedure laid down by Lithuanian Ministry of Agriculture, in Kaunas County there is 16,476 hectares of less favorable for farming areas (agricultural productivity score <32), 83.66% of forest planted in fertile lands. Afforestation of less favorable and inappropriate agricultural lands in the county exploited only 0.84 %, although this process is very important in nature conservation and ecological aspects [1]. Rich biodiversity (16 species) was used for planting new forests. Abundantly planted spruce (29.3 %), birch (19.9 %), oak (16.6 %) and alder (14.1 %). Kaunas County state forests among the dominant species - pine (25.8 %), which is tolerant to the infertile soils. The target species not always considered in afforestation. Separate areas occupied by non-targeted species of trees ranging from 0.3 % (Kėdainiai r.) up to 25.5 % (Jonava r.) of area. Among the species, do not meeting the soil conditions - alder (25.5 %), birch (11.6%) and pine (7.65 %)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84316
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.