Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84280
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Sasnauskienė, Jurgita;Marozas, Vitas;Sabienė, Nomeda
Title: Azoto junginių dinamika pušynų kirtavietėse po atvejinių kirtimų
Other Title: Dynamics of nitrogen compounds after shelterwood cuttings in pine forest
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2
Extent: p. 33-36
Date: 2012
Keywords: Amonis;Atvejinės kirtavietės;Dirvožemis;Nitratai;Suminis azotas;Ammonium;Selected cuttings;Soil;Nitrogen;Total nitrogen
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti dirvožemio azoto junginių dinamiką skirtingo amžiaus kirtavietėse po supaprastintų atvejinių kirtimų pušynuose. Tyrimų objektas - pušynų dirvožemiai, kuriuose augo ir buvo dominuojantys smiltyninis lendrūnas (Calamagrostis epigeios L.), miškinis lendrūnas (Calamagrostis arundinacea L.) ir kita žolinė augalija. Tyrimai atlikti Jonavos miškų urėdijoje pušynų kirtavietėse, kuriose po pirmo suparastintų atvejinių kirtimų atvejo buvo praėję 1, 3, 5, 7 m. ir šalia atvejinių kirtaviečių, kontrolei parinktuose brandžiuose pušynuose. Aplinkotyros laboratorijoje dirvožemio 0-20 cm sluoksnyje buvo nustatyti suminis azoto, amonio azoto (NH4-N) ir nitratų azoto (NO3-N) kiekiai. Nustatyta, kad dirvožemio tiek suminis tiek mineralinis azotas labiausiai varijavo pirmais, trečiais metais po supaprastintų atvejinių kirtimų. Kirtavietėms senstant tiek suminio, tiek mineralinio azoto kiekiai dirvožemyje mažai skyrėsi nuo nepažeisto medyno azoto kiekių dirvožemyje. Kirtavietėse amonio azoto buvo mažiau, o nitratų azoto daugiau nei nesuardytame medyne. Stabilizuojantis fitocenozei, po kirtimų amonio azoto kiekis didėjo, nitratų azoto kiekis mažėjo. Įvairių kirtavietės dominantų įtaka azotinių medžiagų kiekiui neišryškėjo ir buvo prieštaringa
Aim of study was to determinate dynamics of soil nitrogen compounds in cutting areas of different age following shelterwood cutting in pine forests. Object of study - soil of pine forests, where Calamagrostis epigeios L., Calamagrostis arundinacea L. and other herbaceous vegetation were growing. The investigation was conducted in Jonava state forests, cutting areas of pine forests, with duration of 1, 3, 5, and 7 years following the first stage of shelterwood cuttings, as well as in areas close to cutting, in mature pine forests (control group). The amount of total nitrogen, ammonium nitrogen (N- NH4+), and nitrates nitrogen (N -NO3-) from soil layer of 0-20 cm were determined in laboratory of Environmental Sciences. It was revealed, that both total and mineral nitrogen had highest variation following 1 and 3 years after shelterwood cuttings. In older cutting areas total and mineral nitrogen were similar to that of uncut areas. Additionally, the amount of ammonium nitrogen was lower in cutting areas compared to uncut areas, while the amount of nitrates nitrogen had an opposite trend. In stabilization of phytocenosis following cuttings, amount of ammonium nitrogen increased, while that of nitrates nitrogen decreased. The impact of various dominant vegetation in cutting area on amount of nitrogen compounds was not distinct and rather equivocal
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84280
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.