Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84267
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vinciūnienė, Valerija;Dambrauskienė, Vaida
Title: Globalinė ekonominė krizė ir jos perdavimo kanalai: Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atvejis
Other Title: Global economic crisis and its transmission channels: case study of the Lithuanian agricultural sector
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 191-201
Date: 2012
Keywords: Globalinė ekonominė krizė;Žemės ūkio sektorius;Perdavimo kanalai;Globalizacija;Rinka;Global economic crisis;Agricultural sector;Transmission channels;Globalization;Market
Abstract: Spartėjantys ekonominės globalizacijos procesai didina nacionalinių ekonomikų priklausomybę, o kartu ir riziką perduoti vienos šalies problemas kitai. Šią situaciją išryškino 2008–2009 metų globalinė ekonominė krizė, kuri parodė, kad ūkinio aktyvumo cikliniai svyravimai įvairiais kanalais labai greitai yra perduodami iš vienos šalies į kitą. Tyrimo tikslas – identifikuoti globalinės ekonominės krizės perdavimo kitų šalių ekonomikoms kanalus ir juos išnalizuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atžvilgiu 2008–2009 metų globalinės ekonominės krizės sąlygomis. Straipsnyje, remiantis ekonominės globalizacijos koncepcija bei kitų mokslininkų tyrimais, identifikuotos dvi globalinės ekonominės krizės perdavimo kanalų grupės: 1) globalūs kanalai, apimantys pasaulinius prekių kainų šokus, žymius pasaulinių palūkanų normų ir esminius investuotojų elgsenos pokyčius; 2) specifiniai kiekvienai šaliai būdingi kanalai, apimantys finansinius ir prekybinius ryšius. Naudojant statistinės analizės metodus, išanalizuoti svarbiausieji globalinės ekonominės krizės perdavimo žemės ūkio sektoriui kanalai. Nustatyta, kad globalinė ekonominė krizė Lietuvos žemės ūkio sektorių palietė įvairiais kanalais, tačiau, palyginus su visu Lietuvos ūkiu, šio sektoriaus nagrinėjamų srautų pokyčiai buvo mažesni
Increasingly rapid economic globalization processes expand the dependence of national economies, and thus the risk of the transfer of problems from one country to another. This situation was highlighted by the global economic crisis of 2008–2009, which demonstrated that the fluctuations of economic activity in various channels are transmitted very quickly from one country to another country's economy, including in the agricultural sector. The article, based on the concept of economic globalization and the studies of other researchers, identifies two groups of transmission channels of the global economic crisis: firstly, these are global channels, covering the global commodity price shocks, significant changes in global interest rates, substantial changes in investor behaviour, and secondly, channels specific to each country, comprising the financial and commercial linkages. The methods of statistical analysis were used to analyze the most significant channels of the transmission of the economic crisis in the agriculture sector. It was found that the global economic crisis has affected the Lithuanian agricultural sector by a variety of channels, but in comparison with the Lithuanian economy as a whole, the changes of analysed flows in this sector were smaller
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/22
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.