Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84241
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija / Electrical and electronic engineering (T001)
Author(s): Bukšnaitis, Jonas
Title: Electromagnetical Efficiency of the Six-phase Winding
Other Title: Šešiafazės apvijos elektromagnetinis efektyvumas
Is part of: Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas : Technologija., 2012, Nr. 3 (119)
Extent: p. 3-6
Date: 2012
Abstract: Atliktas dvisluoksnės forminės šešiafazės apvijos elektromagnetinio efektyvumo tyrimas. Pirmiausia nustatyta šešiafazių apvijų fazių kaita ir, remiantis trifazių apvijų teorija, sudaryta nagrinėjamos apvijos elektrinės schemos išklotinė. Šešiafazės apvijos kuriamos sukamosios magnetovaros harmoniniam spektrui nustatyti, pasinaudojus sudaryta schema ir fazinių srovių laiko momentu t = 0 akimirkinėmis vertėmis, sudaryta sukamosios magnetovaros akimirkinė erdvinė funkcija. Atlikta šios funkcijos harmoninė analizė ir pagal jos rezultatus apskaičiuotas nagrinėjamos šešiafazės apvijos elektromagnetinio efektyvumo koeficientas. Gautas koeficientas palygintas su analogiškų parametrų dvisluoksnės forminės trifazės apvijos elektromagnetinio efektyvumo koeficientu ir nustatyta, kad jis 8,64 % didesnis už pastarąjį. Be to, gauta, kad išnagrinėtos šešiafazės apvijos pagrindinės magnetovaros harmonikos amplitudinė vertė 1,983 karto didesnė už analogiškos trifazės apvijos šią amplitudinę vertę. Tai reiškia, kad kintamosios srovės elektros mašinų su šešiafazėmis apvijomis energiniai rodikliai turėtų būti pastebimai didesni nei trifazių mašinų. II. 2, bibl. 8, lent. 5 (anglų kalba; santraukos anglų ir lietuvių k.)
The investigation of electromagnetical efficiency of the two-layer preformed six-phase winding is presented. At first the variation of phases of the six-phase windings was determined and, on the basis of the theory of three-phase windings, the development of the electrical circuit of the analyzed winding was formed. In order to determine the harmonic spectrum of rotating magnetomotive force created by the six-phase winding the instantaneous space function of rotating magnetomotive force was formed by using the created circuit and instantaneous values of the phase currents in the moment of time t = 0. The harmonic analysis of this function was performed and according to its results the electromagnetical efficiency factor of the analyzed six-phase winding was calculated. The obtained factor was compared to the electromagnetical efficiency factor of the two-layer preformed three-phase winding of analogous parameters and it was determined that it is 8,64 % higher than in the three-phase winding case. Additionally it was obtained that the amplitude value of the fundamental harmonic of rotating magnetomotive force of the analyzed six-phase winding is 1,983 times higher that the amplitude value of rotating magnetomotive force of the analogous three-phase winding. This means that the power factors of the alternating current electrical machines with the six-phase windings should be notably higher compared to the three-phase machines. 111. 2, bibl. 8, tabl. 5 (in English; abstracts in English and Lithuanian)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/84241/2/ISSN2029-5731_2012_N_3_119.PG_3-6.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/84241
https://doi.org/10.5755/j01.eee.119.3.1352
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.