Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84235
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Szücs, Linda;Jaszczak, Agnieszka;Žukovskis, Jan
Title: Recreational use of suburban areas – management aspects in a case study of Göttingen (Germany)
Other Title: Priemiesčio teritorijų naudojimas rekreacijai: vadybiniai aspektai Getingeno (Vokietija) atvejo studijoje
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 122-129
Date: 2012
Keywords: Priemiesčio teritorijos;Poilsis;Kraštovaizdžio vertinimas;Valdymas;Sub-urban areas;Recreation;Landscape values;Management
Abstract: Tyrime buvo nagrinėjami vadybiniai kraštovaizdžio valdymo organizavimo ir tvarkymo aspektai, siekiant sukurti rekreacines erdves priemiesčio teritorijose. Tyrimo objektas – Getingeno priemiesčio (Vokietija), vadinamo Kerstlingeroder Feld (Žemutinė Saksonija, Vokietija), rekreacinės teritorijos. Tyrimo tikslas – nustatyti pagrindines rekreacinių teritorijų plėtros kryptis ir pasiūlyti naujus kriterijus sisteminiam kraštovaizdžio vertinimo metodui. Remiantis teoriniais, empiriniais ir ekspertų pasiūlytais metodais, minėtose teritorijose buvo numatyti atskiri plotai ir rekreacinės paskirties objektai. Planuojant kraštovaizdžio tvarkymą, buvo siekiama išryškinti svarbius vizualinius ir estetinius kraštovaizdžio elementus (dominantes, atvirus vaizdus, architektūrinius akcentus, mažus optinius taškus, vizualinę ašį). Analizuojant miesto gyventojų poreikius ir pageidavimus, buvo atliktas kiekybinis tyrimas: interviu su atvykusiais į tą vietovę poilsiautojais. Atliktos apklausos išvada – labiausiai pageidaujama kraštovaizdžio vertybė yra dominuojantys elementai ir atviros erdvės. Tyrimo rezultatai rodo, kad unikalios gamtos, kultūros ir vaizdo kraštovaizdžio vertybės priemiesčio teritorijose turi būti apsaugotos naudojant tvarią, bet lanksčią (prisitaikymas pagal aplinkybės) rekreacinės žemės paskirties naudojimo formą. Apibendrinant tyrimo rezultatus būtina pabrėžti, kad kraštovaizdžio vertės išsaugojimas yra nuolatinis procesas. Būtina nuolat tirti miesto gyventojų rekreacinius poreikius ir jų pasiryžimą išsaugoti kraštovaizdžio vertybes
There were examined recreational and landscape management aspects of suburban areas in the study. As an example it was analyzed the suburban area of Göttingen called Kerstlingeröder Feld (Lower Saxony, Germany) with the goal to emphasize the necessity of protecting its landscape values, namely environmental, cultural and visual ones. The aim of the research was to define the main directions of recreational space development and to propose new criteria for the method of systematic landscape evaluation by analyzing the current situation of the suburban area Kerstlingeröder Feld. Within this context theoretical, empirical and expert-oriented methods were used to define unique areas and objects of recreational use and aesthetically important visual landscape elements. To analyze the town dwellers´ needs, a quantitative interview was made by choosing unique visual landscape elements of the research area – like dominants, open views, accents, small visual points and visual axis. The most preferred values were dominant elements and the open spaces. Our results show that unique natural, cultural and visual landscape values of suburban areas need to be protected by using a sustainable, soft form of recreational land use. Above all empirical data on landscape preferences are essential to evaluate the scenic quality of the landscape and to analyze the town dwellers’ recreational needs and their willingness to preserve landscape values
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/15
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.