Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84204
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAleksandravičius, Alvydas-
dc.contributor.authorRaupelienė, Asta-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T02:45:07Z-
dc.date.available2019-05-17T02:45:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn18226760-
dc.identifier.otherVDU02-000045841-
dc.identifier.urihttp://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1/8-
dc.description.abstractLietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, susiduriama su nepakankamu užimtumo didinimu ir strateginio požiūrio, kaip darniai vystyti darbo vietas kaimiškuose regionuose, nebuvimu. Tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos strateginių planavimo dokumentų tikslų, uždavinių bei priemonių reikšmingumo darniam darbo vietų kūrimui ir vystymui kaimiškuose regionuose vertinimą. Tyrimo objektas – Lietuvos strateginio planavimo dokumentai, susiję su užimtumu. Nacionalinių ir ES paramos strategijų ir programų reikšmingumas užimtumo didinimo ir naujų darbo vietų kūrimo kontekste buvo vertintas taikant turinio analizės metodą. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos strateginių planavimo dokumentų prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės yra orientuotos į bendrą visos šalies ekonominį augimą, kurį iš dalies apibūdina ir naujai sukurtų darbo vietų rodiklis. Tačiau siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp kaimiškųjų regionų socialinių ir ekonominių vystymosi elementų, tarp miesto ir kaimo, tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos, ne mažiau svarbūs yra teritorinės sanglaudos ir darnaus vystymo tikslai, uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatytos priemonėslt
dc.description.abstractSustainable new job creation and development in rural regions is sufficient based on the EU and Lithuania in rural and regional development of the strategic provisions of 2014–2020 period, but their requires adaptation and shall be assessed according to the situation in rural regions and the specificity of available potential of rural areas. The EU and Lithuania's strategic planning documents, goals, objectives and significance of measures of job creation and development of rural areas of consistency and sustainability aspects are presented in the article. National and EU strategies and programs to support the significance of employment and new job creation were analyzed by content (Content) analysisen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 6-15-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyUlrich’s-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.subjectDarnus vystymaslt
dc.subjectSubalansuotas vystymaslt
dc.subjectUžimtumaslt
dc.subjectBalanced developmenten
dc.subjectEmploymenten
dc.subjectSustainable developmenten
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleLietuvos strateginio planavimo dokumentų vertinimas užimtumo didinimo ir darnaus darbo vietų vystymo srityselt
dc.title.alternativeAssessment of Lithuania strategic planning documents sustainability for enhancing the employment and job places development in the rural regionsen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation21-
dc.date.updated2021-09-02T13:34Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "45841"}, "publisher": {"other": ["Akademija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1822-6760"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1/8"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20210902133438.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "612B0F9742BE67E0FB2E26E822740D77", "lname": "Aleksandravičius", "fname": "Alvydas", "status": "1", "name": "Aleksandravičius, Alvydas"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "6B2AA406D294A2F6EE2AB8BEB6F7DD95", "lname": "Raupelienė", "fname": "Asta", "status": "1", "orcid": "0000-0003-0858-1324", "name": "Raupelienė, Asta"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.